Публикация

Ултрасонографията като биомаркер при ревматологичните заболявания (резюме)

Същността на биомаркерите се състои в способността им да отразят някои процеси на ставно ремоделиране, прогресия на болестта, промени, които настъпват в различни ставни структури като хрущял, кост, синовиална тъкан


Росица Каралилова1,2, Таня Сапунджиева1,2, Анастас Баталов1,2 

1. Катедра по Пропедевтика на вътрешните болести, Медицински Факултет, Медицински университет Пловдив, България

2. УМБАЛ „Каспела”, Клиника по Ревматология  

Персонализираната медицина е нова актуална концепция за класифициране, разбиране, лечение и превенция на заболяванията на базата на данни и информация за индивидуалните биологични разлики. Принципите на персонализираната медицина се основават и на изследване на биомаркери и използването на високотехнологични методи (образни биомаркери).

Същността на биомаркерите се състои в способността им да отразят някои процеси на ставно ремоделиране, прогресия на болестта, промени, които настъпват в различни ставни структури като хрущял, кост, синовиална тъкан. Докато за всяка ставна тъкан са необходими отделни биомаркери, чрез ултрасонографията (УС) посредством едно изследване, може да се получи информация за процесите във повечето структури. От образните методи за изследване се счита, че УС и МРИ представляват надеждни биомаркери. Чрез УС могат да се регистрират промени в дебелината на хрущяла, промените по хрущялната повърхност, наличието на синовит, вътреставен излив, промените в менискалната морфология, промени в сухожилия и лигаменти, костна повърхност.   

В доклада ще бъдат представени новите насоки на развитие на УС като, contrast agents US,  transmission US, fusion US, elastography, както и опита на Клиниката с новите алгоритми на TUI за диагностика, лечение и мониториране на ревматологичните заболявания. 
 
 
 

Коментари