Публикация

Доц. Здр. Валерианова: Онкоболни чакат с месеци за лъчелечение


Доц. Здравка Валерианова, изпълнителен директор на Националната онкологична болница, в интервю за Хелт медия.

Доц. Валерианова, какви са приоритетите ви, след като станахте ръководител на онкологията?
Най-важният приоритет за нас са пациентите! Затова непрекъснато сме в диалог с пациентските организации, защото те много могат да помогнат за различни наши дейности. Целта ни е да подобрим условията и достъпа до онкологичната диагностика, профилактика и лечение.

Вторият приоритет е колективът на болницата. При нас работят висококвалифицирани професионалисти, но имаме голямо текучество, защото работата е много тежка. Трябва да се изгради сериозна система за мотивиране на хората ни.

Задоволени ли сте по отношение на апаратурата?
За съжаление имаме сериозни липси. И в диагностичната, и в лечебната апаратура.

Пациентите се притесняват, че чакат много дълго за модерна лъчетерапия с линеен ускорител...
Всекидневно при мен идват болни, които са показани за този тип лъчелечение, а ние не можем да им го осигурим веднага. Хората се молят и плачат, но най-често се налага изчакване от минимум три месеца. А през този период състоянието им може да се влоши сериозно.

Как може да се разреши този проблем? Къде ще го поставите?
Този проблем вече сме го поставяли много пъти. Сега отново сме написали писма до здравното министерство. Въпросът може да се реши чрез закупуването на още линейни ускорители за българските пациенти. В нашата болница имаме нужда от още два апарата, които ще струват 27 милиона лева. А преди това трябва да се изградят специални помещения – бункери, в които работят тези апарати.

Срещате ли разбиране от здравните власти, че на страната са нужни още линейни ускорители?
Наскоро имах важен разговор с главния секретар на Министерството на здравеопазването д-р Нели Нешева и бях изключително удовлетворена от нейното разбиране и отношение. Надявам се приоритетно да се отпуснат необходимите средства, за да започнем реални действия по въвеждането на новите апарати.

За съжаление ние имаме и друг голям проблем – неуредената собственост върху земята. Има собственици, които си искат парцелите на територията на Националната онкологична болница. По този въпрос ще търсим съдействието на всички институции, включително и на премиера Борисов.

С какво закупуването на още линейни ускорители ще подобри лечението на онкоболните?
Лъчетерапията е част от комплексното лечение на онкоболните, което включва още операции и химиотерапия. Въздействието чрез линеен ускорител е много по-модерно и защитаващо и пациенти, и персонал лъчелечение.

 Затова специалистите в тази област са подготвили програма къде в България са необходими такива апарати, за да бъдат обхванати всички нуждаещи се.

" }-->

Коментари