Публикация

Остеодензитометрия и остеоартроза (резюме)

След 60-одишна  възраст честотата на умерената  и тежката  лумбална остеоартроза е около 60%, а на главата на бедрената кост около 10%. 


П. Попиванов, Н. Темелкова 

Александровска болница 

Остеопорозата и остеоартрозата са частично припокриващи се синдроми, чиято честота експоненциално нараства след  60-годишна възраст. След 60-одишна  възраст честотата на умерената  и тежката  лумбална остеоартроза е около 60%, а на главата на бедрената кост около 10%. 

Двойно енергийната рентгенова абсорбциометрия на лумбалните прешлени и на бедрената шийка  е „златен стандарт” в клиничната остеология, като възпроизводимостта (precision) на измерването  на лумбалния гръбнак (spine) е около два пъти по-добра в сравнение с бедрената шийка. Но ако диагностицираме остеопорозата  по костната плътност на поясните прешлени, при пациентите над  60 г. възраст ще установим фалшиво-негативни резултати за остеопения в 25-50% от случаите, а за остеопороза  в 10-20% от случаите.

При възрастни (elderly) диагнозата и проследяването на костната плътност е поточна  (accuracy)  на проксималния фемур.  
 

" }-->

Коментари