Протоколи за поведение при неясно фебрилно състояние
гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, дм
гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, дм
Лекар
Протоколи за поведение при неясно фебрилно състояние

Протоколи за поведение при неясно фебрилно състояние

сп. Мединфо, 2016, бр. 10, стр. 42-47

Баймакова М. Протоколи за поведение при неясно фебрилно състояние. – Мединфо, 16, 2016, № 10, 42-47.

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл, който се намира под илюстрацията и ключовите думи!

д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

12 декември 2016

Прикачени файлове

Протоколи за поведение при неясно фебрилно състояние.pdf
Реклама

Мнения