Публикация

Терапевтични подходи при остеоартроза (резюме)

Новите терапевтични възможности в лечението на ОА подобряват качеството на живот и намаляват риска от инвалидизация на болните което реализира намаляване на икономическите разходи. 


Доц. Д-р Николай Николов дм- МУ- Плевен 
Проф. Д-р. Мария Панчовска-Мочева - МУ- Пловдив 

ОА е най-честото ставно заболяване в света. От нея страдат 9.6% от мъжете и 18% от жените. Около 90% от индивидите над 40 годишна възраст имат рентгенови белези за ОА на носещите стави. Засяга повечето хора над 65 години.

Болестността нараства с възрастта; 80% от хората над 75 години страдат от това заболяване.  ОА е водеща причина за хронична инвалидност в развитите страни. Относителният дял на тази болест ще нараства в бъдеще, тъй като съвременната тенденция е да се увеличава броят на хората в напреднала възраст. Икономическите разходи за болните с ОА в САЩ са около 30 пъти по-големи от тези за болните с РА.

Новите терапевтични възможности в лечението на ОА подобряват качеството на живот и намаляват риска от инвалидизация на болните което реализира намаляване на икономическите разходи. 

Коментари