Публикация

Хиперурикемия и бременност (резюме)

Развитието на съдови промени у майката и васкулопатита на плацентата с  участие на значим брой  цитокини, определят по-тежко протичане на бременността и повишена честота на прееклампсия при жените с хиперурикемия. 


проф.Мария Панчовска, Медицински университет- Пловдив

доц.Николай Николов, Медицински университет- Плевен 

Хиперурикемия при бременни се регистрира нерядко и се асоциира с по-голяма честота на хипертония ,протеинурия и прееклампсия. Известна е ролята на пикочната киселина като фактор за активиране на системата ренин-ангиотензин-алдостерон,  задръжката на натрий и вода, ефекта върху простагландините ,съдовия ендотел, последващата ендотелно-клетъчна дисфункция и  вазоспазъм.

Развитието на съдови промени у майката и васкулопатита на плацентата с  участие на значим брой  цитокини, определят по-тежко протичане на бременността и повишена честота на прееклампсия при жените с хиперурикемия. 
 

Коментари