Публикация

Качество на живот и прояви на фибромиалгия при болни с други ревматични болести (резюме)

Обобщените показатели на въпросник показват, че психичното здраве на изследваните български пациенти е по-силно засегнато от тяхното физическо здраве. 


В. Решкова, З. Коларов, Р. Рашков 
Клиника по ревматология, УМБАЛ”Св. Иван Рилски”, Медицински университет, София 

Фибромиалгията (ФМ) е широко разпространена и обхваща различни възрастови групи, като най-често срещана е между 20 и 50 години. При пациенти с други ревматични болести – остеоартроза, системен лупус еритематозус се установява придружаваща фибромиалгия, качеството на живот е променено. SF 36 е въпросник за оценка на качеството на живот, физическата и психическа функция. 

Оценката от 0 до 100% показва, че 0% е най-лошото здраве, а 100% е най-доброто здраве. По-високите стойности на скалата съответстват на по-добро качество на живот. SF-36 е най-широко използваният по света общ въпросник за оценка на качеството на живот. Съществува валидизирана и адаптирана версия на български език, която е създадена по време на международния проект за измерване на качеството на живот. Анализът на качеството на живот на пациентите с фибромиалгия с SF-36v2 се основа на отнесени към нормата оценки (Norm-Based Scores - NBS) изчислени в съответствие с указанията за използването на предоставената от авторите българска версия на въпросника SF-36v2 (Quality Metric Inc.).  

В настоящата разработка се цели да се сравни качеството на живот, депресивните промени, умората и тревожността при болни с първична фибромиалгия, сравнени с болни със СЛЕ, остеоартроза и вторична фибромиалгия. Обобщените показатели на въпросника показват, че психичното здраве на изследваните български пациенти е по-силно засегнато от тяхното физическо здраве. 
 

" }-->

Коментари