Публикация

ИСУЛ с нова апаратура за образна диагностика


В Университетската болница „Царица Йоанна - ИСУЛ” беше открито напълно обновеното отделение по образна диагностика. То разполага с модерен 16-срeзов спирален компютърен томограф и магнитно-резонансен томограф 1.5.

Те са част от „златния стандарт” в диагностичните звена на европейските многопрофилни болници. Оборудвани са със съответните автоматични инжектори и работни станции, с помощта на които се извършва допълнителна софтуерна обработка на образите при изследванията.

Апаратите дават възможност за осъществяване на най-съвременни изследвания, каквито са виртуалната колоскопия и изследване на кръвотока в мозъка и  вътрешните органи.

С помощта на двата апарата ще стане възможно бързото определяне на стадия на онкологичните заболявания. Новите методи ще повишат нивото на диагностичния процес при неврологични и неврохирургични заболявания, както и на опорно-двигателния апарат и на вътрешните органи.

Стойността на новото оборудване и на ремонта е близо 5 млн. лева,  осигурени  целево от Министерството на здравеопазването.

Коментари