Публикация

Ревматичните болести на предния фронт - медицински проблеми на ОПЛ при диагностицирането на ревматично болни (резюме)

Необходимо е създаването на кратко и практически насочено ръководство за поведение на ОПЛ при пациенти с ревматични заболявания: алгоритъм за диагностика и лечение в общата медицинска практика с указани ясно критерии за необходимост от консултация и съвместно лечение с ревматолог.


Доц. Д-р Любомир Киров, дм 
 
Преподавател по Обща медицина в МФ на СУ „Св. Кл. Охридски“,

Председател на Национално сдружение на ОПЛ в България (НСОПЛБ),

Общопрактикуващ лекар в „Медицина“ ООД, АПМП-ГП, гр. Пещера

Едно от най-честите оплаквания, поради което пациентите, особено възрастните, посещават амбулаторията на ОПЛ е болката в една или повече стави, прилежащите тъкани и свързаните с това ограничения в ежедневната активност, респективно влошено качество на живот. Като изключим травмите, преобладаващата част от подлежащите причини за тези оплаквания се дължат на ревматичните заболявания, като безспорен лидер е остеоартритът. Необходимо е обаче повишено внимание при всеки пациент, особено при тези в по-млада възраст, за да не бъдат пропуснати заболявания, които изискват специална диагностика, лечение и контрол на заболяването. 

Кои са възможните причини, които биха могли да доведат до затруднения, да създадат предпоставки за пропуски в диагностиката и лечението при дебюта на ревматичните заболявания или впоследствие при контрола на протичане болестта в общата медицинска практика в България? 

Традиционно това е претоварената от посещения амбулатория на ОПЛ, в която често времето е не достига. Друг, затрудняващ работата на ОПЛ фактор е отдалечеността и затруднения достъп на немалки групи пациенти от центрове, в които могат да бъдат извършени рутинни, необходими за диагностиката и контрола на ревматичните заболявания изследвания- хора в малки и отдалечени населени места, нисък социо-икономически статус, както и здравна култура. 

 Безспорно е необходимо и създаването на кратко и практически насочено ръководство за поведение на ОПЛ при пациенти с ревматични заболявания: алгоритъм за диагностика и лечение в общата медицинска практика с указани ясно критерии за необходимост от консултация и съвместно лечение с ревматолог. Проблем е и твърде малкият брой на ревматолозите в България, което не позволява достатъчна осигуреност на населението на територията на цялата страна. 

Коментари