Публикация

Физикална и рехабилитационна медицина при анкилозиращ спондилит в ерата на биологичните средства (резюме)

препоръките на Assessment of SpondyloArthritis internatonal Society и European League Against Rheumatism физикалната терапия се определя като «крайъгълен камък» в нефармакологичното лечение, което подчертава значението `и на една от основните терапевтични стратегии при анкилозиращ спондилит


Физикалната и рехабилитационна медицина традиционно е част от комплексното лечение при анкилозиращ спондилит. 

Цялата гама от средства на Физикалната и рехабилитационна медицина, прилагани индивидуализирано, поетапно и дозирано, редуцират възпалението, болката и сковаността, подобряват мобилитета, функционалната годност и качеството на живот при пациенти с анкилозиращ спондилит. 

В ерата на биологичните средства налага ли се преоценка на мястото на Физикалната и рехабилитационна медицина? 

Проучвания при пациенти на лечение с ТNF блокери доказват синергичното въздействие на физикалните фактори. В препоръките на Assessment of SpondyloArthritis internatonal Society и European League Against Rheumatism физикалната терапия се определя като «крайъгълен камък» в нефармакологичното лечение, което подчертава значението `и на една от основните терапевтични стратегии при анкилозиращ спондилит. 
 
 

Коментари