Публикация

Само отличниците стават лекари, но след като завършат масово заминават за чужбина

През 2016г. най-ниска безработица(под процент) и най-висока степен на приложение на придобитото висше образование(над 90%), според социолозите,  се наблюдават сред завършилите професионалните направления „Медицина“, „Фармация“, „Дентална медицина“


Социологически проучвания, съпоставящи рейтингите на висшите учебни заведения, сочат, че най-висок среден успех от дипломата за завършено средно образование имат приетите студенти в първи курс в направленията: „Медицина“ (5,55), „Фармация“ (5,50), „Дентална медицина“ (5,46). За сравнение вижте кои специалностиса с най-нисък успех от завършено средно образование -  „Металургия“ (4,16), „Материали и материалознание“ (4,25) и „Животновъдство“ (4,32). Ако обаче резултатите на кандидатите се разбият по университети, ще се окажат доста големи различия, които показват, че не е все едно къде изучаваш дадена специалност.

Медицина влизат само отличниците
Младите български медици
масово емигрират

През 2016г. най-ниска безработица (под процент)

и най-висока степен на приложение на придобитото висше образование(над 90%), според социолозите,  се наблюдават сред завършилите професионалните направления „Медицина“, „Фармация“, „Дентална медицина“ и „Военно дело“. Проблемът при медиците обаче е, че повечето от тях емигрират в чужбина веднага след дипломирането, тъй като дори специализациите им у нас са безкрайно затруднени. Този факт е причина за параодкса, че макар в България да има достатъчно завършващи медици, които биха могли да покрият свободните работни места в болниците, има недостиг.  Обикновено това се случва в периода след завършването на образованието им и преди специализацията.

Източник: jivotatdnes.bg

" }-->

Коментари