Публикация

Само отличниците стават лекари, но след като завършат масово заминават за чужбина

Само отличниците стават  лекари, но след като завършат масово заминават за чужбина

Социологически проучвания, съпоставящи рейтингите на висшите учебни заведения, сочат, че най-висок среден успех от дипломата за завършено средно образование имат приетите студенти в първи курс в направленията: „Медицина“ (5,55), „Фармация“ (5,50), „Дентална медицина“ (5,46). За сравнение вижте кои специалностиса с най-нисък успех от завършено средно образование -  „Металургия“ (4,16), „Материали и материалознание“ (4,25) и „Животновъдство“ (4,32). Ако обаче резултатите на кандидатите се разбият по университети, ще се окажат доста големи различия, които показват, че не е все едно къде изучаваш дадена специалност.

Медицина влизат само отличниците
Младите български медици
масово емигрират

През 2016г. най-ниска безработица (под процент)

и най-висока степен на приложение на придобитото висше образование(над 90%), според социолозите,  се наблюдават сред завършилите професионалните направления „Медицина“, „Фармация“, „Дентална медицина“ и „Военно дело“. Проблемът при медиците обаче е, че повечето от тях емигрират в чужбина веднага след дипломирането, тъй като дори специализациите им у нас са безкрайно затруднени. Този факт е причина за параодкса, че макар в България да има достатъчно завършващи медици, които биха могли да покрият свободните работни места в болниците, има недостиг.  Обикновено това се случва в периода след завършването на образованието им и преди специализацията.

Източник: jivotatdnes.bg

Коментари