Публикация

Пърженето на газов котлон повишава риска от рак


Пърженето на месо на газ е по-вредно за здравето, отколкото ако това се прави на електрически котлон, заради вредните частици в дима и пламъка . Това са установили норвежки учени.

Изследването, публикувано в Occupational and Environmental Medicine, подкрепя твърдението на Международния център за изследвания на рака, че пушекът при пърженето на храни на висока температура вероятно е канцерогенен и повишава риска от рак.

Учените сравнили употребата на котлони на газ и ток. Експериментът е проведен със 17 говежди пържоли, които са обработвани топлинно с маргарин или със соево олио в продължение на 15 минути. Кухнята била оборудвана с абсорбатор.

Измерена е концентрацията на полициклични ароматни въглеводороди и алдехиди, които се считат за канцерогенни замърсители, както и за ултрафини частици, които са опасни за белите дробове.

Най-високи нива на нафтален /полицикличен ароматен въглеводород/ са установени при пържене с маргарин на газов котлон, а на алдехиди - при пържене на газ без значение с каква мазнина.

Пламъците на газта отделят фини частици, които също застрашават здравето на готвачите.

Употребата на газ в кухнята изисква добра вентилация и поддръжка, за да се избегнат бъдещи здравословни проблеми, допълват учените.

Коментари