Публикация

Лечение на началната гонартроза - уникондилно ендопротезиране (резюме)

При уместно избрани пациенти и прецизна хирургична техника методът позволява облекчаване на болката и възстановяване на функцията на коляното


Пламен Кинов  Професор, Началник Клиника по ортопедия и травматология,  

УМБАЛ „Ц. Йоанна – ИСУЛ”, Медицински Университет София 

Уникондилното колянно ендопротезиране (УКЕ) е подходяща алтернатива за лечение на ранната гонартроза. Техниката е миниинвазивна и запазва кинематиката на коляното. При уместно избрани пациенти и прецизна хирургична техника методът позволява облекчаване на болката и възстановяване на функцията на коляното. 

Повишените изисквания от страна на пациентите и здравно осигурителните организации за постигане на отлични клинични резултати след хирургическо лечение доведоха до ренесанс на УКЕ. Нужен е консенсус относно критериите за избор на пациенти и индикациите за приложение на техниката. 

Представяме индикациите и техниката на уникондилно колянно ендопротезиране. Разгледани са клиничните резултати след приложение на метода. 

 

" }-->

Коментари