Публикация

8,3% от българите заявяват, че са жертва на лекарски грешки


8,3% от българите се самоопределят като жертва на лекарски грешки през последните 5 години, едва 0,3% от тях са потърсилите отговорност, показва доклад на тема „Ефективност на съдебната система при решаване на дела, свързани с лекарски грешки”.

Той е изготвен от МИЗЗО-БГ с подкрепата на Българския лекарски съюз и Съюза на съдиите в България, чрез сформиран екип от независими експерти.

Сред изводите в анализа се откроява констатацията, че колкото е по-лошо здравословното състояние на анкетирания, толкова по-рядко се смята, че той или член на неговото семейство са станали жертва на лекарска грешка.

Като потърпевши по-често се самоопределят хората от най-активната част от населението – млади, образовани, живеещи в големи градове, по-често жени.

С най-голяма тежест обаче е факторът „информираност”. Изследването показва, че хората, които са чували „често” за лекарски грешки, определят себе си или член на семейството като жертви 10 пъти по-често, отколкото тези, които  са чували рядко.

Анализът на данните за анкетираните, заявили, че са потърсили отговорност за допусната от тяхна гледна точка лекарска грешка, показва, че в 60% от случаите става дума за смърт.

Според интервюираните в 40 на сто причината за смъртта е неправилна диагноза, също толкова хора са на мнение, че грешката е настъпила при следоперативното възстановяване, а 20 на сто смятат, че тя е в резултат на неправилно медикаментозно лечение.

Един от изводите е, че съществуващата система за професионална застраховка на лекарите в момента е безсмислена. Подчертава се фактът, че дори в София, при най-рисковите специалности като хирургията и анестезиология, най-скъпите застраховки са 45 лв. еднократно в рамките на годината.

Според запитани прокурори, съдии и ръководители на здравни институции, най-видимите и социално най-неприемливите медицински инциденти са свързани със смърт на родилки и новородени.

Следват инцидентите при „хирургичните специалности”, където има много тежки последици - смърт, ампутации и други увреждания от подобен вид, като преобладават случаите, където има спешност. Усилващ фактор за вината на лекарите при тези случаи са инцидентите с деца.

Коментари