Публикация

Междинни данни за оценка на ефективността от лечението на остеоартроза на колянна става с тромбоцит богата плазма (ПРП) сравнена с хиалуронова киселина и кортикостероиди интраартикуларно (резюме)

В изпитването се сравнява ефективността на 1 и 6 месец, настъпилите нежелани лекарствени реакции и честотата на употреба на нестероидни противовъзпалителни средства.


М. Желязкова, П. Тодоров, В. Попова, М Иванова, А. Баталов 

Клиника по Ревматология, УМБАЛ ''Каспела'' , Медицински университет-Пловдив 

Напредъкът в разбирането на патогенезата на остеартрозата  през последните години отвари нови хоризонти за лечение.  До този момент не са познати медикаменти, които действат болест- модифициращо и блокиращо прогресията на заболяването. Досегашните терапевтични методи  оказват влияние спрямо болката и функцията в коляното. Като нов метод за лечение на колянната остеоартроза  е терапията  с ПРП, като надежда за лечение и на структурните промени. 

Ще бъдат  предоставени междините резултати от пациенти лекувани с  ПРП (тромбоцит богата плазма),  хиалуронова киселина и кортикостероиди. В изпитването се сравнява ефективността на 1 и 6 месец, настъпилите нежелани лекарствени реакции и честотата на употреба на нестероидни противовъзпалителни средства. Предстои оповестяване на финалните резултати. 
 
 

" }-->

Коментари