Публикация

Клиничен и изследователски потенциал на магнитнорезонансната томография в оценката на гонартроза (постер резюме)

За целите на проспективно проучване, ние сме използвали данни от МРТ на пациенти с гонартроза за полуколичествен анализ (Whole Organ MRI Score) и T2 axial mapping за оценка на дегенеративната ставна болест на колянна става. 


Цв. Георгиев1, Ас. Милошов2, М. Иванова1, М. Пенков2, Р. Стоилов1 

1 - Клиника по ревматология, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“ – София 

2 - Отделение по образна диагностика, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“, София

Магнитно-резонансната томография (МРТ) се е превърнала в незаменим метод за оценка на структурните промени при гонартроза в клиничната практика и за целите на научно-изследователската дейност. Освен че МРТ помага за по-доброто разбиране на сложните механизми на развитие на остеоартрозата (ОА), тя намира приложение в проучването и утвърждаването на болестомодифициращи средства за лечение на остеоартроза.

МРТ предлага полуколичествени, количествени и композиционни скали за оценка на ОА и позволява визуализацията на тъкани, които остават „невидими“ за нативните рентгенографски методи като например хиалинен хрущял, менисци, костен мозък, синовия и мускули. Поради възможността да предоставя информация за тъканната патология  в триизмерен вид, МРТ е най-добрата образна техника при ОА.

За целите на проспективно проучване, ние сме използвали данни от МРТ на пациенти с гонартроза за полуколичествен анализ (Whole Organ MRI Score) и T2 axial mapping за оценка на дегенеративната ставна болест на колянна става. 

 

" }-->

Коментари

Ваня Симеонова
21 мар 2019 08:22

Само ми е чудно Проф. Аспарухов, какво ще прави на тази конференция?  Той освен да поврежда и да си оперира неподготвен, какво може друго! Доктореееее, доктореее ако бяха всички като вас, алее малееее - Тръгва да маха плака на пациент, а не знаел с каква система е пациента и накрая оп ами то нямаме такива инструменти - Ай честито за пациента!!!!!