Публикация

Болест на Пейджет - клиничен случай (постер резюме)

Болестта на Пейджет обикновено засяга една или няколко кости. Има голям инвалидизиращ потенциал и често е диагностичен и терапевтичен проблем.   


Д-р Ангелина Паришева, специализант 

МБАЛ Пловдив, Ревматологично отделение 

Болестта на Пейджет или остеитис деформанс, е сравнително рядко заболяване, което трябва да се познава от медицинските спациалисти. 

Описана за първи път от Джеймс Пейджет като костна болест, характеризираща се с мозаична клинична картина и със силна болка в засегнатата кост. Костният строеж постепенно се замества от ненормална костна структура, която задебелява и деформира костта. В резултат на това, костта, която се формира, е ненормално увеличена, не е така плътна, крехка е и е по-податлива на счупване.

Болестта на Пейджет обикновено засяга една или няколко кости. Има голям инвалидизиращ потенциал и често е диагностичен и терапевтичен проблем. 
 
 

Коментари