Публикация

БЛС иска равно заплащане за еднакъв вид преглед при личен лекар и специалист

БЛС иска равно заплащане за еднакъв вид преглед при личен лекар и специалист

Увеличението на цените на медицинските дейности да стане едновремненно за всички изпълнители, настоява организацията


Българският лекарски съюз (БЛС) категорично настоява увеличението на цените на медицинските дейности, заплащани от здравната каса (НЗОК), да стане едновременно за всички изпълнители (първична извънболнична помощ, специализирана извънболнична помощ, болнична помощ, медико-диагностична дейност). 

Разпределението на 90% от резерва, не по-рано от 31 март след преговори между Надзорния съвет на НЗОК и БЛС, да е справедливо и балансирано, отразяващо европейските тенденции за повишаване значимостта на изпълнителите на болнична помощ, иска съсловната организация. 

Управителния съвет на лекарския съюз в свое решение от 15.12.2016 г. настоява за равно заплащане от касата за еднакъв вид медицинска дейност. Пример в това отношение е цената на профилактичен преглед при общопрактикуващ лекар и при специалист от извънболничната помощ.

Заложените по наше настояване коефициенти при заплащане за диспансерни прегледи на здравноосигурени лица при общопрактикуващите лекари и актуализиране цената на същите прегледи при специалистите, да имат приблизително сравнима тежест и да стартират от една и съща дата, иска БЛС.

Според организацията е недопустимо за еднаква дейност и еднакъв труд да се получава различно заплащане. 

В случай, че това бъде направено, ще доведе до напрежение в съсловието, противопоставяне между колегите, което неминуемо ще влоши качеството на медицинската услуга и поставя под въпрос преговорния процес. Всякакви опити за сепаратизъм, породени от интерес на малка част от съсловието, са дълбоко погрешни и пагубни в бъдеще. БЛС е единственият законов представител на лекарите, на който е вменно правото да ги представлява и задължението да преговаря със НЗОК, заяви председателят на Управителният съвет на Българския лекарски съюз д-р Венцислав Грозев.

При подписан Национален рамков договор с определени бюджети за ПИМП, СИМП, БП, МДД, лекарският съюз настоява да не се допуска прехвърляне на средства от едно направление към друго, без знанието и писмено изразено съгласие, постигнато по време на преговори между договорните партньори.

Преразпределение да се договаря, само в случай на екстремни обстоятелства. По този начин се гарантира прозрачност и справедливост в разпределението на средствата и се отнема възможността за едностранно решение на НС на НЗОК да прехвърлят средства от едно перо към друго. 

Не отдавна касата пренасочи още 50 млн. лева за лекарства, но не разплати на болниците извършената, отчетена и приета медицинска дейност. При това значителна част от нея е извършена по спешност. Неизплащането на извършената дейност, води до задължения на болниците и затруднява дейността им. Това решение на касата вече бе атакувано пред Административния съд от 15 болници.

Съгласни сме, че някъде може да възникват извънредни обстоятелства, заради които да се вземе такова решение, но нека то да бъде съобразено с мнението на съсловната организация, която има ролята на коректив в този случай. Това е редно и е законова формулировка”, посочи д-р Грозев.

БЛС е последователен и по отношение на пръстовия отпечатък, заради чието въвеждане миналата година не подписа Националния рамков договор с НЗОК. „Продължаваме да сме категорично против автентификацията, която и Върховният административен съд отмени, особено в извънболничната помощ“, коментира д-р Грозев. 

Според него има проблеми с въвеждането на отпечатъка в болниците, но управителите им, особено тези на държавните лечебници, разбираемо го премълчават. БЛС намира тази регулативна мярка за неработеща, създаваща дискомфорт за пациентите и непреодолими затруднения за част от лекарите. Например личните лекари, които трябва да посещават пациенти в отдалечени населени места, където няма интернет, са поставени пред невъзможността да извършат дейността си, съобразно изискванията.

Ние, от УС на БЛС сме убедени, че при коректно водене на стартиралите вече преговори и без едностранно въведени промени от НС на НЗОК считано от 01.01.2017 г. за част от изпълнителите на медицинска помощ, ще успеем да постигнем подписване на Национален рамков договор, осигуряващ баланс и спокойствие в системата. Искам да съм оптимист, че тази година документът ще бъде парафиран от лекарския съюз, тъй като е от изключителен интерес за съсловието“, заяви д-р Грозев.

Това са част от решенията на Българския лекарски съюз, гласувани на последното заседание на Управителния съвет на съсловната организация, и ще бъдат защитавани по време на преговорите със здравната каса за бъдещия рамков договор за 2017 г. Решенията са изпратени до Надзорния съвет на НЗОК и Комисията по здравеопазване към Народното събрание, допълва Българският лекарски съюз.

Коментари