Публикация

Българинът дава все повече пари от джоба си за здраве

Българинът дава все повече пари от джоба си за здраве

Отделените средства - непропорционално високи в сравнение със заплатите и пенсиите


Средният разход на българското домакинство за здраве е нараснал с 9,11 лв. за година. Увеличението е с 9.7%. Националният статистически институт отчита, че единствено разходите за свободно време, културен отдих и образование имат по-голям ръст - 20.2%, отбелязва в новия си брой в. „Дума“.

Докато през третото тримесечие на 2015 г. едно домакинство средно е давало 139,47 лв. за здраве, то за същия период през настоящата година разходът е бил 148,58 лв. 

Разходите за здраве от джоба на преобладаващата част от домакинствата в България са непропорционално високи в сравнение със заплатите и пенсиите, категорични са авторите на статията „Разходи за здраве от джоба на домакинствата в България“ в сп. „Социална медицина“. От изследването на доц. Божидар Ивков, доц. Пламен Попиванов, доц. Здравка Тонева става ясно, че при заболяване на член от домакинството високите разходи за здраве от джоба достигат катастрофалните 36%. При най-силно уязвимите групи месечните разходи за здраве от джоба са до 50%, 90% и дори 118%. Разходите на домакинствата, в които някой е ползвал болнична помощ, са 15 пъти по-високи от средния разход на домакинство, в които не са ползвали болнична помощ“, пише всекидневникът.

От изследването става ясно, че хората с минимална заплата и средна пенсия за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност или поради трудова злополука и професионална болест, както и хората с доходи над линията на бедност през 2015 г., плащат от джоба си за здраве между 11,4% и близо 18% от доходите си. Хората с минимални или социални пенсии харчат 1/4 до 1/3 от парите си за здраве.
По-малко от 5% от доходите си давали за здраве хората, които през 2015 г. са получавали средната за страната заплата от 893 лв.

Изданието уточнява, че проучването е проведено в периода 10 май-10 юни 2015 г.

Авторите на статията прогнозират, че при заложения за 2017 г. бюджет на НЗОК от малко над 3,4 млрд. лв., пациентът догодина ще плаща от джоба си 53%, а касата ще поема само 47%. Високите разходи за здраве от джоба, особено в случаите на тежко и/или хронично заболяване, са основен фактор за изпадане в абсолютна бедност. Авторите припомнят, че частният разход за здравеопазване се увеличил от 26% през 1995 г. до 48.6% през 2012 г., става ясно още от публикацията.

Коментари