Публикация

Само 20% от онкоболните имат достъп до модерна лъчетерапия


Модерната лъчетерапия е високоенергийно лъчелечение, извършващо се със съвременни ускорители и нови, триизмерни апарати, телегама терапия. Това лечение включва и машини за брахитерапия, с които се провежда друг вид, не през кожата, а вътретъканно въвеждане на радиоактивни източници.

За съжаление достъпът на българските пациенти до модерното съвременно лъчелечение за момента е почти невъзможен, защото обновяването на апаратурата за лъчетерапия трябваше да се извърши през 90-те години, а реално сега ни предстои да заменяме машини от 60-те години.

Годишно нуждаещите се онкологично болни от провеждане на съвременно лъчелечение са около 14 000, а едва 20% от тях могат да провеждат такава терапия.

Това става единствено в Националния онкологичен център в София. В Пловдив за момента се работи с непълен капацитет. Там се очаква да заработи и втори ускорител, но в Пловдив проблемът е организационен, защото двете звена на Онкологичния диспансер и университета трябва да заработят заедно на модерната апаратура.
Необходимо е и да бъде закупен многолистов колиматор за стария ускорител, за да може да се лекуват не по 20, а по 70 болни.

В Русе беше закупена нова съвременна кобалтова машина. Това е триизмерна апаратура, по-безопасна за пациентите и за персонала.

До една-една и половина години трябва да заработят новият ускорител в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”, този в Пловдив, за който споменах, както и в новия бункер във Варна. Там трябва да се отпуснат незабавно средства и да се монтира ускорител, защото има готов обучен високоспециализиран персонал и апаратурата може да заработи с пълен капацитет веднага след инсталирането й. Нека да не забравяме, че Варна вече е вторият по големина град в България.

Освен това във Велико Търново има два бункера, които могат да бъдат реконструирани, както и висококвалифициран персонал от физици. Те могат да заработят веднага след реконструкцията.

В Плевен също има бункер, подлежащ на реконструкция , но там има голям проблем с квалифицирания персонал - липсват обучени медицински физици и затова е необходима допълнителна квалификация. В Плевен може до две години да има нова машина.

__________


Доц. Веселина Първанова е национален консултант по лъчетерапия.

Коментари