Публикация

Звукова травма от силна музика може да предизвика световъртеж

Звукова травма от силна музика може да предизвика световъртеж

При виене на свят първо се правят кръвни изследвания и консултация с УНГ-специалист


Световъртежът може да бъде провокиран от разнообразни причини, сред които са и травмите. Звуковата травма е една от основните причини за появата на подобни оплаквания. Много често  хората работят в шумна обстановка като например в телефонна централа. Друг фактор може да е силната музика в различни заведения, както и слушането й  на високи децибели със слушалки в ушите. 

В резултат от звукова травма може да се появят вестибуларни отклонения, а при по-сериозна  и продължителна травма се стига и до загуба на слуха.  Черепномозъчните травми при катастрофи със засягане на ухото също  могат да доведат до вестибуларни нарушения.

Вирусните инфекции може да отключат симптомите
Вирусните инфекции играят важна роля в етиологията на световъртежа.  Възпаления на средното ухо - отит или мастоидит,  могат  да провокират появата на  Мениерова болест, вестибуларен неврит или невронит.  

Добре е човек да не се самолекува. Ако при вирусна или бактериална  инфекция пациентът получи световъртеж,  трябва да направи консултация първо със специалист уши-нос-гърло,  за да се отхвърли патология, свързана със самото ухо. Ако има данни за възпалителни промени,  може да се наложи прием на антибиотици  или оперативно лечение. Необходимо е  да се изследва  и  кръвта, за да се търсят евентуално някакви отклонения от нормата. 

При световъртеж много важна е анамнезата и пълноценното неврологично изследване. След това на пациента се прави обстойно отоневрологично изследване  което включва ротаторни тестове, използване на калоричен тест и очилата на Френцел , видеонистагмография, постурография. Целта е да се определи за какъв вид световъртеж става въпрос и оттук да се реши какви допълнителни изследвания да се проведат и какво лечение ще се приложи. В някои случаи се налага провеждане на доплерсонографско изследване на магистрални съдове и  Ро графия на шийни прешлени. Може да се наложи осъществяване  на компютърна томография на главен  мозък  без или с контраст , или магнитно-резонансна томография за  поставяне на по- прецизна диагноза.

Смяната на сезоните също е фактор

Рязката промяна в налягането и в температурата – от топло към студено и обратно, се отразява сериозно на хората и може да провокира поява на световъртеж. Това е свързано с аклиматизацията. В тези преходни сезони може да се прави профилактика.

За всяка възраст симптомите са различни
Мениеровата болест зачестява  след 40-годишна възраст. Съдовите промени се срещат по-често след 60 години,  като например  хроничната вертебробазиларна недостатъчност. Атаксията, която е наследствено заболяване,  може да се  прояви  в ранна фаза преди 20-годишна възраст, а също и  след 20 години.  Световъртежите се срещат и при децата след възпалителни промени, травми и т.н. 

Важно е при  наличие на оплаквания  хората да търсят специализирана помощ. Първо  да се консултират със своя  личен  лекар, който ще им пусне  необходимите кръвни изследвания и ще ги насочи към  УНГ специалист или  невролог. Често  се правят и двете консултации.

Терапии – консервативни и оперативни 
Терапията може да бъде консервативна или оперативна. При различните заболявания се прилагат различни медикаменти. Може да се използват притооточни средства, антиеметични, антихистаминови, антивретигинозни, съдоразширяващи, ноотропни и кортикостероиди.

В много от случаите лечението не може да приключи в рамките на няколко дена. Трябва търпение. В някои случаи то може да отнеме месеци. Най–важното е пациентът своевременно да потърси лекарска помощ  за да може навреме и точно да се постави диагнозата , а от това ще зависи и успешната терапия. Невинаги световъртежът е безобиден. Често той е проява на сериозни , а в някои случаи и животозастрашаващи заболявания. Важно е човек да не прибягва до самолечение или пък да използва медикамент, предписан на друг пациент.

 

Коментари