Публикация

Вируси участват във формирането на ДНК вариациите


Италиански учени са открили още доказателства за ролята на вирусите във формирането на вариациите на човешкото ДНК, съобщава Science Daily.

Изследването, публикувано в PLoS Genetics, обхваща геномите на 52 популации от различни части на света. Открити са 139 гена, които влияят на податливостта на хората на вирусни инфекции.

Проучването е все още на ранен етап и са необходими още данни, но резултатите могат да помогнат за подобряване на борбата със сериозни инфекции и дори разработването на нови методи за лечение.  

Коментари