Публикация

Fatal Case of West Nile Neuroinvasive Disease in Bulgaria

Emerg Infect Dis 2016; 22(12): 2203-2204. doi: 10.3201/eid2212.151968


Baymakova M, Trifonova I, Panayotova E, Dakova S, Pacenti M, Barzon L, et al. Fatal case of West Nile neuroinvasive disease in Bulgaria. Emerg Infect Dis 2016; 22(12): 2203-2204. doi: 10.3201/eid2212.151968

 

DOI: 10.3201/eid2212.151968

 

PMID: 27392134

 

Impact Factor (2016): 8.222

 

SJR (2016): 3.305

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист „Инфекциозни болести”

20 декември 2016

Прикачени файлове

WNV in BG (Emerg Infect Dis 2016).pdf

Коментари