Публикация

Електронният търг за лекарства е пред провал

Електронният търг за лекарства е пред провал

Бизнесът настоява за сериозна ревизия на процедурата, в която до момента са заявили участие 145 болници


Електронният търг за лекарства, който обяви здравното министерство, е пред провал. В писмо, адресирано до премиера в оставка Бойко Борисов, председателя на здравната комисия Даниела Дариткова и до здравния министър Петър Москов, производителите и дистрибутори на лекарства настояват за сериозна ревизия на търга за болниците.

Според Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България, Българската генерична фармацевтична асоциация – БГ Фарма, Българската асоциация на търговците на едро с лекарства (БАТЕЛ) и AmCham сега заложените изисквания ще доведат до сериозно ограничаване на достъпа на пациентите до нужната им терапия и до нарушаване на правилата за конкуренция.

Поръчката на министерството беше обявена в началото на месеца. Тя е за 1,2 млрд. лв. и е за срок от две години. В процедурата са заявили участие 145 болници, а търгът ще бъде за над 800 лекарства. Идеята на ведомството беше да се намалят цените на лекарствата, които клиниките купуват. 

При изготвянето на поръчката липсват ясни критерии за подбор на включените лекарства, има избирателно подбиране на АТС-кодове в рамките на едно международно непатентно наименование (INN), ограничава се участието на определени производители или търговци на едро. 
Липсва възможност за доставката на различни марки в болниците от една молекула, въвежда се тежка административна процедура по приемане и изпълнение на заявките, поставят се множество изисквания за плащане на извършените доставки
“, изтъква индустрията.

Производители и дистрибутори на лекарства смятат, че сериозна опасност за ограничаване на достъпа на пациентите до нужната им терапия предизвиква и изискването за изключително висок минимален остатъчен срок на годност на медикамнетите. При него не се отчита и спецификата на различните медикаменти, например биопродуктите или такива със специален режим на освобождаване за пазара.

Индустрията изтъква още, че има сериозни пропуски при изработването на самата електронна платформа и изцяло е подценен въпросът с нейната сигурност, гарантирането на прозрачност и антикорупционна защита. 

Пълния текст на писмото може да видите в прикачения файл. 

" }-->

Прикачени файлове

Open_letter_electronic_tender.docx

Коментари