Публикация

България ще си сътрудничи активно с „Евротрансплант”


България може да разчита на помощ от „Евротрансплант” в осигуряването на органи при спешни случаи, съобщи директорът на Изпълнителната агенция по трансплантации д-р Теодора Джалева. 

Организацията ще съдейства на страната ни и за извършването на трансплантации, които на този етап не се правят в България - тънкочревни, бял дроб, панкреас и полиорганни.

Към момента у нас има 757 души, които чакат за трансплантация на бъбрек, 36 – за присаждане на черен дроб, и 28 - за ново сърце.

Трупните донори от началото на годината досега са трима. През миналата година техният брой е бил 11.

„Евротрансплант” е готова да помогне и при повишаване на квалификацията на българските трансплантолози, медицински сестри, анестезиолози и координатори по донорство в Германия. В „Евротрансплант” членуват седем европейски държави - Австрия, Белгия, Хърватия, Германия, Люксембург, Холандия и Словения. Те координират усилията си при осигуряването на възможности за трансплантации.

България все още не е член на организацията, но в началото на тази година започна активно да си сътрудничи с нея. Тогава за първи път беше присаден черен дроб от български гражданин на германец.

 

Коментари