Публикация

Промени в Наредба 8 ограничават достъпа до специалисти на големи групи пациенти

Промени в Наредба 8 ограничават достъпа до специалисти на големи групи пациенти

В писмо до медиите от Пациентски организации "Заедно с теб" са разтревожени от промените в профилактичните прегледи, които предвиждат хронично болни да се лекуват само от ОПЛ


Промените в профилактичите прегледи и диспансеризацията на хронично болните пациенти, които влизат в сила от 1 януари 2017 г., ограничават достъпа на хронично болни пациенти до специалист. Става дума за Наредба 8, Приложение 13 към чл. 22, ал. 1 - Вид и периодичност по дейности по диспансеризация при лица над 18 г. Това се казва в съобщение до медиите на Пациентски организации "Заедно с теб". 

Промените на практика ще оставят общопрактикуващи лекари (ОПЛ) без нужната специалност да лекуват хипертонична болест на сърцето, есенциална хипертония, диабет, диабетна ангиопатия, диабет с ретинопатия или катаракта, последици от мозъчно-съдови болести (инсулти), невропатична атропатия, ендокринни болести, болести на пикочно-половата система, болести на мускулите, увреждания на нервата система, диабетна полиневропатия, съдови увреждания, бъбречни заболявания, водещи до бъбречна недостатъчност и др.

От 1 януари 2017 г. много диспасерно болни пациенти ще се наблюдават и лекуват само от общо практикуващи лекари (ОПЛ), които обикновено нямат нужната специалност и ще бъдат изпращани при специалист само по лична преценка на ОПЛ.

От забележка към същото приложение е видно, че в случаите, в които едно диспансеризирано лице над 18 години е със заболявания, класифицирани в един клас, но с различни МКБ кодове, за едни от които подлежи на диспансерно наблюдение при ОПЛ, а за други – при лекар специалист, то този пациент подлежи на диспансерно наблюдение (медицински дейности и изследвания по вид, периодичност и честота) за всички заболявания изцяло от ОПЛ. Не биха ли се гарантирали здравето и живота на пациентите, ако те получават специализирана помощ за всяко заболяване?

Вероятно поради финансови интереси – получаване на средства от НЗОК за дейности и/или поради финансов интерес за изписване на определени медикаменти те няма да бъдат изпращани при специалист от СИМП, когато това е разписано само по преценка на ОПЛ, се казва още в писмото на пациентските организации. Това води до притеснения, че здравето на огромни групи пациенти с масови заболявания ще бъде застрашено, тъй като ще бъдат лекувани от лекар без нужната специалност.

Представителите на пациентите настояват да се върнат възможностите според сега действащата Наредба, а именно диспасеризираните пациенти да имат ГАРАНТИРАНО право на минимум един  преглед годишно при специалист по тяхното заболяване. Само така хората ще бъдат сигурни в достъпа ни до специализирана медицинска помощ и че финансови интереси няма да бъдат определящи за лечението им.

" }-->

Коментари