Публикация

Български учени са сред авторите на престижен медицински труд

Трудът излезе в края на ноември 2016г. и ще бъде разпространен във водещи медицински центрове и университети в целия свят


Излезе книгата за заболяването балканска ендемична нефропатия, сред нейните автори са известният вирусолог акад. Ангел Гълъбов и проф. Драга Тончева – водещ специалист по генетика. В редакционния колектив на изданието са и сръбският академик Владислав Стефанович, както и акад. Момир Поленакович от Република Македония.

Трудът излезе в края на ноември 2016г. и ще бъде разпространен във водещи медицински центрове и университети в целия свят.Той представлява пълен научен преглед на причините, същността, разпространението, клиничната картина, усложненията и лечението на специфичното хронично и смъртоносно бъбречно заболяване, поразяващо хора в определени региони в България, Сърбия, Македония и Румъния. Книгата  обобщава десетилетни усилия на учени в различни области на медицината и биологията да разгадаят защо при пациенти, живеещи в конкретни региони на Балканите, бъбреците отказват да работят, свиват се на размер и в крайна сметка болните умират за около 15 години след изявата на първите симптоми. Вече науката има отговор на много от въпросите за БЕН – балканска ендемична нефропатия.

Източник

" }-->

Коментари