Български учени са сред авторите на престижен медицински труд
Животът днес
Животът днес
Компания
Български учени са сред авторите на престижен медицински труд

Български учени са сред авторите на престижен медицински труд

Трудът излезе в края на ноември 2016г. и ще бъде разпространен във водещи медицински центрове и университети в целия свят

Излезе книгата за заболяването балканска ендемична нефропатия, сред нейните автори са известният вирусолог акад. Ангел Гълъбов и проф. Драга Тончева – водещ специалист по генетика. В редакционния колектив на изданието са и сръбският академик Владислав Стефанович, както и акад. Момир Поленакович от Република Македония.

Трудът излезе в края на ноември 2016г. и ще бъде разпространен във водещи медицински центрове и университети в целия свят.Той представлява пълен научен преглед на причините, същността, разпространението, клиничната картина, усложненията и лечението на специфичното хронично и смъртоносно бъбречно заболяване, поразяващо хора в определени региони в България, Сърбия, Македония и Румъния. Книгата  обобщава десетилетни усилия на учени в различни области на медицината и биологията да разгадаят защо при пациенти, живеещи в конкретни региони на Балканите, бъбреците отказват да работят, свиват се на размер и в крайна сметка болните умират за около 15 години след изявата на първите симптоми. Вече науката има отговор на много от въпросите за БЕН – балканска ендемична нефропатия.

Източник

Мнения