Публикация

ВМА ще си сътрудничи с италианската Асоциация по спешна хирургия и травма

ВМА ще си сътрудничи с италианската Асоциация по спешна хирургия и травма

Обмен на практики


Военномедицинска академия за пореден път демонстрира своя стремеж към създаване, изграждане и поддържане на високи, отговарящи на европейските, стандарти в подготовката на своите кадри и в грижата за своите пациенти.

Доказателство за това е и подписаният с италианската Асоциация по спешна хирургия и травма Меморандум за сътрудничество и партньорство. От българска страна документът е парафиран от полк. проф. д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS – заместник-началник на ВМА по диагностично-лечебната дейност и началник на Клиника по едноскопска, еднокринна хирургия и колопроктология.

В унисон с проучването на добрите европейски хирургични практики двете страни се договарят за провеждането на съвместни научни изследвания и академичен обмен.

Сред точките, записани в Меморандума, са взаимопомощ при изготвянето на проекти за обучение, курсове, семинари, конференции и работни срещи, както и подобряване сътрудничеството по отношение обучението на младите хирурзи.

Коментари