Публикация

МЗ ще окаже помощ на болниците за кандидатстване по европроекти


Заместник-министърът на здравеопазването доц. Тодорка Костадинова  започва обиколка в страната във връзка с усвояването на европейски средства от болниците, съобщи Министерството на здравеопазването.

До края на седмицата тя ще посети 10 държавни болници - УМБАЛ „Д-р Георги Странски” в Плевен, МБАЛ „Христо Ботев” във Враца, МБАЛ-Русе, МБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” във Велико Търново, МБАЛ „Св. Марина” във Варна, МБАЛ-Бургас, УМБАЛ-Стара Загора, МБАЛ „Проф. Киркович” във Стара Загора, УМБАЛ „Св. Георги” в Пловдив, МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” в Кърджали.

Целта на срещите е да се окаже помощ на лечебните заведения при изготвянето на проектните предложения по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”.

Общият размер на средствата, които ще се усвоят, е 148 млн. лв. От тях 126 млн. лв. се осигуряват от Европейския фонд за регионално развитие и около 22 млн. лв. от националния бюджет.

От тези средства за държавните болници са предвидени 79,9 млн. лв. Останалите ще се изразходват за медико-социалните домове и за обновяването на лъчеапаратурата.

Максималният размер за всеки един от проектите за болниците е от 5 до 10 млн. лв. Средствата трябва да се използват за ремонт, реконструкция и оборудване.

За финансиране ще могат да кандидатстват близо 20 болници. С тези средства ще се подпомогне преструктурирането на болничната система у нас. Финансирането ще се използва за изграждането на високотехнологични болници в цялата страна. В момента подобни болници има само в София, Варна и Пловдив.

Целта е такива лечебни заведения да има в шестте социално-икономически региона  – Северозападен, Северен-централен, Североизточен, Югозападен, Южен-централен, Югоизточен.

В средата на тази година се очаква  да започне нова процедура за финансиране на общински болници. Тя ще е на стойност 140 млн. лв.

100 млн. лв. от тези средства ще бъдат предназначени за 86 общини, а 40 млн. лв. за останалите 178.

" }-->

Коментари