Публикация

Комбинацията от цитонамазка и HPV тест е сигурна при нередовна профилактика


Комбинацията от цитонамазка и HPV тест е сигурен диагностичен метод за наличие на човешки папиломен вирус /основен причинител на рака на маточната шийка/ при жени, които не са ходили дълго време на гинекологичен преглед.

Данните от редица епидемиологични проучвания показват незадоволителна ефективност на профилактичните прегледи срещу цервикален рак. Основна причина за това е недостатъчната активност на пациентите.

Дори организирана държава като Германия посочва едва 50% обхващане на цялото женско население с цитонамазки. В други държави, където доминира опортюнистичният скрийнинг (Испания, Франция) резултатите са сходни.

По данни от няколко проведени проучвания, основното от които в областта Каталония (Испания), при жени, които не са ходили дълго време на профилактични гинекологични прегледи (повече от 3, но по-малко от 7 години) цитонамазката, използвана самостоятелно като скрийнинг за рак на маточната шийка, дава незадоволителни резултати.

Причините за това са няколко, най-честата от които е субективността на изследването и произхождащата от това ниска чувствителност.

По тази причина специалистите препоръчват при подобни пациенти цитонамазката да се комбинира задължително с hc2 теста за наличие на хронична инфекция с човешки папиломен вирус.


Така откриваемостта на проблемни пациентки нараства няколко пъти. Подобно поведение е въведено в редица европейски държави.

Коментари