Публикация

Здравното министерство ще плаща за ваксините срещу HPV до 2020 г.

Всеки ден в България една жена умира от рак на маточната шийка


Правителството одобри на днешното си заседание Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2017 – 2020 г.

Ракът на маточната шийка е (РМШ) е една от най-разпространените форми на рак при жените и е тежък социално-икономически проблем на съвременното обществено здравеопазване. Всяка година по света се регистрират около 528 000 нови заболели и 266 000 смъртни случаи.

Най-голяма е тежестта на проблема в Източна Европа, където смъртността от РМШ е над два пъти по-висока, отколкото в останалите части на Европейския регион на Световната здравна организация (СЗО). 

В сравнителната европейска статистика България се нарежда на място, близко до това на най-неблагополучните страни с трайна възходяща тенденция на показателите за заболеваемост и смъртност. 

По данни на Националния център за обществено здраве и анализи, регистрираните жени с рак на маточната шийка в страната са 412,1 на 100 000 за 2015 г., в сравнение с 401,9 на 100 000 жени през 2014 г. Всеки ден в страната умира една жена с РМШ и се диагностицират три нови случая на заболяването.

Правилният път за намаляване както на заболеваемостта, така и на смъртността от РМШ е прилагането на Национална програма за профилактика на рака на маточната шийка. Профилактичните HPV ваксини (срещу човешкия папиломен вирус) са най-новото постижение на съвременната медицина в контрола на раковите заболявания чрез средствата на ваксинопрофилактика, се посочва още в правителственото съобщение.

В свои становища от 2013 г. Световната здравна организация, Световният алианс по ваксини и имунизации (GAVI) и Международната федерация по акушерство и гинекология (FIGO) твърдо застават зад профила на безопасност на HPV ваксините и продължаването на тяхното прилагане в света. Според регистрационните данни, описани в кратките характеристики на профилактичните HPV ваксини, те притежават над 90% ефикасност по отношение превенцията на предракови изменения и РМШ.

От 2012 г. Министерството на здравеопазването заедно с Националната здравноосигурителна каса и общопрактикуващите лекари разработи и приложи механизъм за обхващане на целеви групи от населението с HPV ваксини, осигурени с публични средства по Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2012-2016 г.

Програмата дава възможност на родителите да получат достоверна медицинска информация за рака на маточната шийка и методите за профилактика, да направят информиран избор за провеждането на имунизацията на своята дъщеря и не на последно място, след консултация с медицински специалист, да изберат вида на прилаганата ваксина, осигурена с публични средства. 

Необходимите средства за изпълнението на програмата са за сметка на утвърдения бюджет за съответната година на здравното министерство. 

Коментари