Публикация

Специализация по здравен мениджмънт

Обучението е дистанционно, продължителността на квалификационните курсове е 200 учебни часа


На 21 януари в Европейското висше училище по икономика и мениджмънт, с подкрепата на Центъра за защита правата в здравеопазването, започват квалификационни курсове по здравен мениджмънт за магистри и бакалаври в областта на здравеопазването.

Обучението е дистанционно. В курса са включени две семинарни занимания, които ще се проведат в новоизградената база на висшето училище в София, информира Центърът за защита правата в здравеопазването (ЦЗПЗ).

Завършилите успешно програмата получават:

 -  Удостоверение за завършено обучение за повишаване на квалификацията по специалност „Здравен мениджмънт”, „Болничен мениджмънт”, „Болнично управление”, „Организация и управление на здравеопазването” с хорариум не по-малко от 200 учебни часа, проведено по реда на чл. 43 от Закона за висшето образование, съгласно § 3 от Наредба № 9 / 2000 г.;

-   Право да бъдат управители на лечебни заведения за болнина помощ и ДКЦ, ако отговарят на останалите изисквнаия на ЗЛЗ;

-  Теоритични и практически умения да ръководят лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ;

-  Умения да дефинират проблеми на общественото здравеопазване в техния исторически и практически контекст; 

-  Теоретични и практически умения да ползват научни методики за изследване и анализ на данни и показатели за общественото здраве и да разработват издържани програми за оценка; 

-  Познания и квалификация да участват в развитието на българското здравеопазване с адекватни идеи и предложения; 

-  Умения да ръководят и участват в групи, които решават специфични здравни проблеми по подобряване на качеството на здравните грижи за населението.

-  Учебник по здравна икономика с включени анализи от Даяна Сандерсън, Алън Уилямс, Бил Ню, Том Енсър, Софи Уитър, Игор Шиймън, Майкъл Дръмънд, Чарлз Уебстър и други.

Продължителността на квалификационните курсове е 200 учебни часа, съгласно изискванията на Наредба № 9. Освен преподавателите от Европейското висше училище по икономика и мениджмънт, участие в семинарите и със свои презентации ще вземат топ експертите в модерния мениджмънт д-р Славейко Джамбазов, д-р Димитър Петров, проф. Петко Салчев. Ръководител на курса е д-р Стойчо Кацаров, председател на ЦЗПЗ.

За справки и записвания позвънете на 0895 441 812.
 

Коментари