Публикация

Българският лекарски съюз притеснен за бюджет 2017 г.

Българският лекарски съюз притеснен за бюджет 2017 г.

Съсловната организация с редица въпроси към НЗОК


Осчетоводена и разплатена ли е осъществената през 2016 г. от изпълнителите на медицинска помощ дейност, регистрирана през информационната система на Националната здравноосигурителна каса? Колко дължи НЗОК на клиники в ЕС? Това са част от въпросите, изпратени от Българския лекарски съюз към управителя на здравната каса д-р Глинка Комитов.

В заявление за предоставяне на информация съсловната организация заявява, че е притеснена за бюджета на осигурителния фонд за тази година.

„Сумата от 51 187 000 лв. за извършена и отчетена болнична медицинска помощ през 2015 г., която декларирате в Отчета за изпълнение на бюджета на НЗОК за 2015 г., че остава неразплатена, тъй като се явява над първоначалните прогнозни стойности, планирала ли е за плащане и с какви средства (от бюджета за коя година)? Счетоводно как е заведена сумата от 51 187 000 лв. за извършена и отчетена болнична медицинска помощ през 2015 г. (дълг, дефицит, други)?“, пита лекарският съюз.

Всички въпроси, които съсловната организация отправя към управителя на здравната каса, вижте в прикачения файл.
 

Прикачени файлове

075010c8bd2f0ca27d55cc94f45200ab.pdf

Коментари