Публикация

Медицински университет - Плевен стартира кандидатстудентска кампания 2017 с подготвителни курсове

Медицински университет - Плевен стартира кандидатстудентска кампания 2017 с подготвителни курсове

През м. февруари Кандидатстудентска кампания 2017 ще продължи с инициативата «Университетът гостува в училище», която ще се реализира в гимназиите на големите градове в цяла Северна България – Плевен, Ловеч, Троян, Тетевен, Видин, Враца, Русе, Габрово и Велико Търново


За поредна година Медицински университет - Плевен (МУ-Плевен) стартира кандидатстудентската си кампания с провеждането на съботно-неделни подготвителни курсове по биология и химия за желаещите да кандидатстват «Медицина» и «Фармация». Подготвителните курсове стартират от 7 януари 2017 г., като се водят всяка събота и неделя от преподаватели на висшето училище по биология и химия в 10 поредни седмици до 19 март 2017 г. (без 4 и 5 март 2017 г.). Всеки курс включва 60 академични часа по съответната дисциплина и е на непроменена цена от 320 лв.

Програмите на двата курса са качени на сайта на висшето училище и съответстват на учебния материал от гимназиалния курс, както и на съдържанието на кандидатстудентските изпити. Курсът по биология включва решаване и обсъждане на примерни тестове върху материала за 8, 9 и 10 клас. По време на кандидатстудентския курс по химия ще бъдат дадени указания за решаването на примерни задачи, които са включени в “Помагало по химия за кандидат-студенти” – издание на МУ- Плевен.

През м. февруари Кандидатстудентска кампания 2017 ще продължи с инициативата «Университетът гостува в училище», която ще се реализира в гимназиите на големите градове в цяла Северна България – Плевен, Ловеч, Троян, Тетевен, Видин, Враца, Русе, Габрово и Велико Търново. Гимназистите ще имат възможност да проведат срещи-разговори с представители на висшето училище – преподаватели и студенти, които ще им разкажат за предимствата на високотехнологичното обучение и за богатия академичен живот, в който ще се включат като студенти на МУ-Плевен. Инициативата ще завърши с отваряне на вратите на висшето училище на 29 февруари в Деня на кандидат-студента, в който чрез интересни демонстрации, видеа и анкети учениците и техните родители ще се запознаят с академичната общност, със студентите и материалната база.

         За поредна година Медицински университет – Плевен залага на успешното провеждане на предварителна изпитна сесия за кандидат-студенти през м. април 2017 г., резултатите от която имат същата тежест в балообразуването като редовните изпити по биология и химия през м. юли.

 

Коментари