Публикация

НЗОК: Промяната в реимбурсацията стана след икономически и медицински анализ


Борислав Георгиев от НЗОК съобщи, че решението за промяна в реимбурсацията на лекарствата е взето след внимателен икономически и медицински анализ.

Например за медикаментите за лечение на остеопороза от 1 януари до 1 юни миналата година, здравната каса е изразходвала 540-550 хил. лева. От 1 юни, когато влиза в  сила новият позитивен лекарствен списък и нивото на реимбурсация става 50 на сто,  до края на ноември разходите за лечението на болните с остеопороза са достигнали 1,9 млн. лв.

Именно поради тази причина НЗОК предложила да се покрива само 25 % от стойността на медикаментите.

Коментари