Публикация

НЗОК отчете по-малко хоспитализации след въвеждането на пръстовата идентификация

НЗОК отчете по-малко хоспитализации след въвеждането на пръстовата идентификация

Комплексните мерки дават видим резултат, изтъкват от институцията


След въвеждането на системата за пръстова идентификация в лечебните заведение през ноември миналата година има спад в броя на хоспитализациите.
Това съобщи Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

През октомври 2016 г. броят на пациентите, лекувани в лечебни заведения за болнична помощ, нараства, в сравнение със същия период на 2015 г. През ноември, когато системата за автентификация започна да се прилага в болниците, се забелязва тенденция към намаляване на ръста на пациентите, потърсили болнична медицинска помощ. Пред декември 2016 г. е очевиден спадът в броя на хоспитализираните, спрямо ноември 2016 г. – с 25 890 пациенти, изтъкват от осигурителния фонд.

От касата допълват, че „комплексните мерки, предприети от НЗОК, включително и прилагането на електронната автентификация, дават възможност реални пациенти да получават повече медицински услуги, при същите разходи от страна на осигурителната институция”.

През миналата година здравноосигурените пациенти са получили лечение по 266 клинични пътеки, 39 амбулаторни процедури и 4 клинични процедури.

По данни от ежедневните отчети на лечебните заведения за болнична помощ към настоящия момент през системата за ежедневно отчитане на НЗОК за декември 2016 г. са заявени за заплащане 168 962 431  лв., което представлява около 7 % намаление спрямо ноември 2016 г.

Коментари