Публикация

Днешните юноши - размисли

В статията се прави опит за психологически анализ на юношите в днешно време, като се засягат някои страни на техния характер, образование и поведение в обществото.


       През последните години - вече повече от четвърт век живеем в сложна реалност при нова политическа система, която промени  живота ни в твърде негативен план. Последиците са повече от неблагоприятни:  влоши се качеството на живот на много хора израсна ново поколение , което в по –голямата си част е по- зле образовано и по –зле възпитано от предишното.
     Голяма част от днешните юноши / 14 – 18 г./, израснали след 2000 година твърде много се отличават от своите връстници преди това. Могат да се посочат най – общо две причини: смяната на политическата система и влиянието на Запада и Америка у нас.
     Социализмът  имаше негативни страни: авторитарно управление, ниски доходи, ограничения, желязна завеса, която възприпятстваше всякаква информация отвън и забрана  за излизане от страната. Оказа се, че казарменият строй по своята същност създаде и възпита добри юноши. Имаше дисциплина, която формира  у тях ученолюбие, всестранни интереси, добри  постижения в образованието. Учениците бяха носители на много добродетели: скромни, любознателни, те излизаха добре подготвени от училищата  и се изградиха като високо образовани и добри специалисти във  всяка област на обществено – икономическия ни живот: медицина, наука, изкуство. Нашата страна беше известна в Европа с добрите си лекари, талантливи спортисти, музиканти, певци и художници.   Младежите бяха трудолюбиви, четяха и познаваха както нашата, така и световната литература. Беше нещо обикновено да се видят опашки при всяка новоизлязла книга и почти във всеки дом имаше библиотека. Те се отнасяха с уважение към своите родители, учители и възрастни хора. Въздишаха по живота на своите връстници от западните страни, защото го смятаха за красив и уреден, но наред с това не познаваха негативните му страни – престъпността и наркотиците.
     Вредното влияние, което дойде от Запада и Америка се отрази зле на децата на една бедна и нещастна страна като нашата. То донесе много злини и промени облика на днешните подрастващи към по – лоши. Демокрацията у нас беше зле разбрана от тях – свободата на мисълта и нравите, се превърнаха в слободия – разпуснатост, мързел, ленност, безотговорност. Намаля интересът им към учението. Образованието рухна и става все по – некачествено, Здравеопазването доби комерсиален облик, разклати се Извършват се много повече престъпления от преди, но няма наказания. Расте едно изгубено поколение, което се отличава  със следните особености:
   А. Несдържаност и сприхавост- основно качество на голяма част от днешните подрастващи.  Те са безпардонни и безцеремонни в семейството, в училището, на улицата. Агресията – вербална и физическа се среща и при двата пола. Чрез нея те решават проблемите си. Безнаказаността  е спътник на несдържаността. Знаейки, че никого не наказват за извършено от него престъпление , те без задръжки се нахвърлят, бият , убиват както по- между си, така и срещу други хора, включително и от семейството. Държат нецензорен език, вулгарни и цинични. Дрогират се , напиват се, пушат  еднакво момчета и момичета. Корекция на поведението им не може да се постигне, колкото и да се опитват възрастните  - глухи са за всякакви съвети. Учителка споделя, че учениците й нямат дисциплина, влизат и излизат в час, когато решат , закъсняват, шумят, не четат, а когато ги вдигнат на урок – мълчат.
   Б. Липса на желание и интереси да учат и се образоват. Голяма част от учениците нередовно посещават училище и трупат огромно количество учебни часове като отсъствия – 200, 300 до 700 часа годишно! До този момент това никога не се е случвало! Уроците си не поглеждат  и ако понякога все пак се случи да   вземат учебник, урокът се учи едновременно с  включен телевизор по който се излъчва предаване, включен лаптоп по който по интернет звучи висока, дразнеща и крещяща музика и в същото време се забавляват и с мобилния си телефон. Тези три забавления продължават средно по 7 – 8 -10 часа, от урока нищо не се научава и като резултат – двойки. Бележниците им са пълни с двойки – 7 – 8 двойки за срок. Затова остават неграмотни и полуграмотни, учили, недоучили и ще дават  такива отговори като –„ цар Самуил е водил битки по време на турското робство” или ще пишат Ханку брат, вместо Хан Кубрат.
     За тази неграмотност значение имат и некачествените им учебници. Уроците се написани неясно, лошо  и от тях нищо не разбират.
   Пример. Урок по литература от произволно избран текст от учебник за 12 клас:
„Каноничният Смирненски.
Преди да поговорим как от обемното творчество на Смирненски се е образувал онзи каноничен свод от петдесетина стихотворения и два – три прозаични опита, които изчерпват  представата за цялостното му присъствие в  българската литература, трябва да кажем две думи за понятието литературен канон, въведено от Харолд Блум и в най- общи линии означава онзи набор от произведения на световната, националната или индивидуалната традиция, които са най – представителни за нея.Можем да говорим за Индивидуален канон-  произведения, на автора формиращи представата за неговия  принос…
   И още от същия урок :
„Подобно на Ботевите 28 стихотворения, тридесет и трите /Христовото число ?/ стихотворения на  „Да бъде ден”   започват да играят ролята на свещено писание ?, спрямо което всичко останало е само подстъп, апокриф, отломка от блока, в който се е криела прекрасната статуя?!
Учебник по литература за ХII клас на В. Стефанов , А. Панов. София, 2008 г. 32 – 33 стр.
     Този анализ е пет страници! Ако авторът е искал да демонстрира висок стил, той много се лъже. Това е каша.   Пример за резоньорство или псевдофилософско мъдруване- термин известен в психиатрията. От текста не става ясно за какво става дума? Няма съдържание.Колкото и да се чете, не може нищо да се запомни  и възпроизведе, защото не съдържа никаква информация за творчеството на поета. Буди само недоумение. Как този текст да се научи и разбере от ученика? Не  е възможно. Той не може да бъде разбран от когото и да било.
     В.Външният вид и поведението на голяма част от учениците показват  също отклонения от  нормата. Имат пълната свобода да се обличат както пожелаят. Момичетата развихрят фантазията си и още 13 годишни започват  да си боядисват косата ту червена, ту зелена, лакират ноктите си, гримират се, пушат. Скитат през деня и  до късно през нощта - по 7 -8 часа. Ред и дисциплина няма и при двата пола нито в дома, нито в училище. Трудова дейност не извършват, мързеливи  и  консуматори. Учителите нямат права и търпят безобразията им. Тази разюзданост е само у нас. В Германия, Чехия и Италия , децата посещават редовно училище , дисциплинирани и съвестни. В някои училища са облечени в красиви униформи.
   Има и талантливи деца в България. Печелят престижни международни награди, но те са изключение. Общото ниво е под средното. В Университетите започнаха да приемат двойкаджии поради липса на други. Бъдещето никак не е светло!

Коментари

М- Григорова - сигурно е от нашия контингент познах веднага-

Албена Хюбнер
11 яну 2017 13:59

Доц. Гайдарова, искам да Ви поздравя за изключително интересния анализ, който разглежда съвременните млади хора. Аз в последните години имам възможност да контактувам с много млади хора, включително и със собствената си вече пораснала дъщеря и няма как да не отбележа, че съм изумена от противоречивото съчетание на любознателност, напредничавост с апатия и бездействие. Съвременните деца има почти неограничен достъп до информация, всякаква информация, като от друга страна не умеят да я отсяват. Те консумират, наслагват и това неизменно оказва влиянието си. Бях учудена, че всъщност мението, което имаме ние, възрастните, че децата не четат, е напълно не вярно. Те четат, но не тоав, което ние очакваме от тях да четат и често не признават, защото робуват на притеснения, че ще бъдат подиграни за това си увлечение. Ще дам за пример случай, в който имах служебна среща с момче в 11 клас, касаеше се за проект, той закъсня с 10 минути и пристигна тичешком, държейки в едната си ръка дебела книга. Взел такси, защото закъснявал ичетял -оправда се с извинение и набързо скри книгата. В разговора по-нататък се оказа, че момчето, което беше изградило за себе си образ на "мачо", небрежно "лошо момче", незаинтересован "ашлак" всъщност се интересува от история и политика и то доста задълбочено. В момента учи право...Смятам, че трябва да има повече обществени дебати, в които специалисти като Вас, родители и учители обменят знания и опит, защото това е важно не само, за да разбираме младите хора, но и да поставяме по правилен начин правилните основи на тяхното изграждане като личности и професионалисти.

Михаил Христов
11 яну 2017 13:31

Илиев, много ме кефите. Но и аз мисля, че психиатър ще ви е полезен.

Илиев, Вие сте за психиатрия! Проблемът на българите е, че не се допитват до специалисти, а пренебрегват психичните си проблеми и ето го резултатът, Вие го демонстрирате. Българинът като цяло има много ниска здравна култура особено що се отнася до психичното му здраве. А още от ранна детска възраст трябва, ако детето има проблеми психични да се заведе при съответния лекар. Много добра статия на доц. Гайдарова, която трябва да прочетат повече възрастни, за да знаят как промените са се отразили на младите, а що се отнася до училище и неграмотните учебници - поздравления доцент Гайдарова, по-точно не можеше да бъде!

За какво безчинство говорите ? За какво насилие при лечението на психичните заболявания? Кои са тези българи, които мрат като мухи? Пишете глупости поради дълбока некомпетентност по въпроса. Влизал ли сте някога в психиатрия, надниквал ли сте за да видите какво е лечението на психично болните? Колко безотговорно си позволявате да пишете лъжи и да дезинформирате хората. Кои българи са ограбени духовно и материално.Психиатрията е единственото звено в здравеопазването ,където комерсиалното лечение е много рядко- единични случаи за цялата страна. Чела съм всякакви глупости, но толкова големи - чета за първи път