Публикация

МУ Пловдив е домакин на Първия национален фестивал на студентите медици

Медицински университет – Пловдив ще бъде домакин на Първия национален фестивал на студентите от медицинските университети, който ще се проведе на 24 март 2017 година.
Всеки университет може да участва с не повече от 5 изпълнения, всяко едно с продължителност от 2 до 5 минути. Художествените изпълнения могат да бъдат индивидуални или групови – музикални, танцови, театрални /скеч, пантомима, монолог и т.н./, или кратки клипове, направени от студенти.


Формулярите за кандидатстване ще се приемат до 30 януари 2017 г. на мейл: nauchen.otdel@gmail.com. Заглавието на мейла да бъде "Национален фестивал на медицинските университети". 


Тел. 032 602 224; 088 251 2598

Коментари