Публикация

УМБАЛ-Плевен кандидатства за 7,8 млн. лв. от еврофондовете


Университетската болница "Д-р Георги Странски" в Плевен кандидатства за оборудване на стойност 7, 8 млн. лв. от структурните фондове на Евросъюза. Това обяви в Плевен по време на посещението си в болницата доц. Тодорка Костадинова, заместник-министър на здравеопазването.

На срещата присъстваха изпълнителният директор на болницата доц. Димитър Стойков, ректорът на МУ-Плевен проф. Григор Горчев, народният представител Ивелин Николов, областният управител Иван Новкиришки и  директорите на РЗОК и РИОКОЗ.
Преди срещата доц. Костадинова посети клиники в болницата, които имат нужда от нова апаратура. Ръководителят на Катедрата по образна диагностика и рентгенология доц. Начко Тоцев показа и нов апарат за рентгенография, който се монтира в момента. В отделението годишно преминават над 30 хил. пациенти, каза доц. Тоцев.

Замесник-министър Костадинова посети и Клиниката по кардиология и ревмокардиология и се срещна с ръководителя й доц. Снежана Тишева. В клиниката годишно се лекуват над 1200 пациенти, като 700 от тях имат нужда от инвазивно лечение. В клиниката в бъдеще предстои да се монтира и коронарограф, с който ще се подобри лечението на пациентите с остър инфаркт на миокарда.

На срещата в Плевен стана ясно, че средствата от проекта ще се изразходват освен за нов ангиограф, коронарограф и за операционна апаратура, ехографи, както и литотриптор. С част от парите ще се ремонтират и залите, в които ще бъдат разположени апаратите. 

Доц.  Костадинова е на обиколка в страната, за да подпомогне лечебните заведения в изготвянето на проекти за усвояване на средствата от европейските фондове. Те се осигуряват по схемата за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”.

Общият размер на средствата е 148 млн. лв., като 80 млн. от тях са предвидени за обновяване на държавните болници. За тях ще могат да кандидатстват 20 болници, сред които и УМБАЛ-Плевен. 
Средствата от структурните фондове на ЕС ще подпомогнат преструктурирането на болничната система у нас. Те ще се използват за обновяване на апаратурата и изграждането на високотехнологични болници в цялата страна. Така ще се повиши реалният достъп на пациентите до по-качествено лечение.

В момента високотехнологични болници има само в София, Варна и Пловдив. Целта е такива лечебни заведения да има в шестте социално-икономически региона на страната – Северозападен, Северен-централен, Североизточен, Югозападен, Южен-централен, Югоизточен.

В Плевен доц. Костадинова обяви още, че високотехнологичните болници трябва да разполагат със спешно отделение с интензивен сектор, стационарна част за 6-24-часов престой, пълен лабораторно-диагностичен блок. Той включва всички видове образна диагностика, сред които и позитронно-емисионен томограф с компютър, томографски рентгенов скенер и ядрено-магнитен резонанс. 

В тях трябва да има структура за еднодневна хирургия и инвазивна кардиология. В тези болници трябва да има условия за развитието на високотехнологични дейности като сърдечна и съдова хирургия, неврохирургия на главния мозък и периферна нервна система, гръдна хирургия, лъчелечение, пластично-възстановителна хирургия, неврофизиология, лечение на изгаряния, онкология, ядрена медицина, трансплантации, интервенционална кардиология, токсикология, детска кардиология, неонатология, детска хирургия, ортопедия.

В тях задължително ще може да се извършва учебна и научна дейност, което би допринесло за подобряване на системата за специализация и продължителна квалификация на медицинския персонал.

 

" }-->

Коментари