Публикация

Панкреасна екзокринна недостатъчност: обща характеристика и терапия

сп. Медицински преглед, 2016, бр. 6, стр. 5-10


Баймакова М, Андонова Р, Пишмишева М, др. Панкреасна екзокринна недостатъчност: обща характеристика и терапия. Медицински преглед, 2016, № 6, 5-10.

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

10 януари 2017

Прикачени файлове

Панкреасна екзокринна недостатъчно...

Коментари