Публикация

НИСКИТЕ ДЕЦА

НИСКИТЕ ДЕЦА

Кратка информация за ниския ръст при децата.


Какво означава „нисък ръст”?

 

Терминът „нисък ръст” се отнася за всяко дете, чийто ръст е по-нисък от средния за неговата възраст и пол. Това са най-често деца, на които при медицински преглед е установено, че ръстът, отбелязан на графиката  с растежните криви, е под линията, маркираща 3-ия или 5-ия персентил.

 

Какво представлява растежната крива?

 

Растежната крива показва нагледно растежа на детето. Разработени са графики с няколко линии, изобразяващи средностатистическия растеж на децата съобразно   възрастта и пола. Всяка линия показва какъв процент от всички деца на тази възраст са с дадена височина. Например, момче с височина, която попада на линията на 25-ия перентил, показва, че 25 от 100 момчета на тази възраст са високи колкото него. Често растежът на децата  не следва точно тези линии, но през повечето време ръстът им върви успоредно на тях. С нисък ръст в сравнение с общата популация е дете, чийто ръст е под линията на  3-ия персентил.

 

Какъв тип растежна крива се счита за  патологичен?

 

Когато се оценява растежа на детето, под внимание се вземат много фактори и обстоятелства. Например, височината на родителите е важен показател какъв ще бъде окончателният ръст на детето като възрастен. Дете на родители с по-нисък от средния ръст, е по-вероятно да бъде с по-нисък от средния ръст, когато порасне.

 

Скоростта на растежа, наречена „растежна скорост”, също е важна. Ръстът на дете, което не расте със същата скорост, с която растат неговите връстници, постепенно ще премине под растежната крива за съответната възраст, например от линията на 25-ия към линията на 5-ия персентил. Такова пресичане на персентилните линии често е алармиращ признак за подлежащ медицински проблем, засягащ растежа.  

 

Какво предивиква забавянето на растежа или ниския ръст?

 

Въпреки че забавеният растеж може да е признак на значим медицински проблем, повечето деца с нисък ръст са здрави и имат нормална растежна скорост.

 

Причините за нисък ръст без наличие на заболяване, са:

 • Фамилно нисък ръст - единият или и двамата родители са с нисък ръст, детето има нормална растежна крива, крайнит ръст като възрастен е нисък.

• Конституционално изоставане в растежа и пубертета - детето е ниско преди пубертета, който започва по-късно, но крайната височина като възрастен е нормална.

• Идиопатичен нисък ръст - не се установява причина, като цяло детето е здраво, окончателният ръст е нисък.

 

Ниският ръст може и да е признак на сериозен здравословен проблем. Обикновено в такива случаи има и други признаци, насочващи към заболяване.

Медицинските сътояния, които могат да засегнат растежа, включват:

• Хронично заболяване, засягащо главни органи – сърдечно заболяване, астма, цьолиакия, възпалителни чревни заболвания, бъбречно заболване, анемия, заболяване на костната система и др.

• Хормонален дефицит, включващ хипотиреоидизъм, дефицит на растежен хормон, диабет, псевдохипопаратиреоидизъм  и синдрома на Кушинг, при който тялото произвежда прекалено много хидрокортизон.

• Генетични заболявани като синдром на Даун, синдром на Търнър, синдром на Силвър-Ръсел, синдром на Нунан, редки костни проблеми като ахондроплазия и др. За повечето от тези синдроми са разработени специфични растежни криви..

• Недоимъчно хранене

• Деца,  родени малки за гестационната възраст или с данни за интраутеринна ретардация.

• Приложение на лекарства, например за лечение на дефицит на вниманието,  кортикостероиди за лечение на астма и други тежки заболявани, цитостатици и др.

 

Какви изследвания трябва да се направят на детето?

Най-доброто  „изследване” е  да се проследи  растежа на детето като се използва построяването на растежна крива. Шет месеца е достатъчен период за по-големите деца. Ако скоростта на растеж е нормална, не са необходими допълнителни изследвани. Може да се изследва костната възраст чрез рентгенова снимка на лявата ръка. Така може  да се прецени биологичната възраст на детето, а за дете над 7 години може също и да се предвиди колко високо ще бъде то като възрастен. Кръвни изследвани  рядко са от полза при умерено ниски деца, които са видимо здрави и растат с нормална растежна скорост, например деца с ръст около 5-ия персентил.  Но ако детето е с ръст под 3-ия персентил или расте по-бавно от нормалното, необходими са  изследвания за търсене на описаните по-горе заболявания.

 

Как се лекува ниският ръст?

Лечението зависи от причината.

В случаите на фамилно нисък ръст, конституционално нисък ръст и идиопатичен нисък ръст лечение не се налага.

В случаите на хормонален дефицит се провежда заместително лечение със съответния хормон. При дефицит на щитовидни хормони лечението е провежда чрез ежедневен прием на таблетки с Л-тироксин. При дефицит на растежен хормон лечението е чрез ежедневни подкожни инжекции на соматотропен хормон.

В другите случаи на хормонални нарушения е използват различни други медикаменти.

При някои синдроми с нисък ръст също се прилага лечение с растежен хормон.

Такова лечение до известна степен би могло да бъде от полза и при децата, родени малки за гестационната възраст, както и при някои заболявания на костната и отделителната системи.

 

 

За да се изясни причината за ниския ръст и да се избере подходящо лечение, е необходима консултация с детски ендокринолог. Добре би било при преглед по такъв повод да се носят данните от профилактичните прегледи на детето с вписана точна дата на прегледа и измерените тогава ръст и тегло.

" }-->

Коментари