Публикация

Нов подход в лечението на подагра (ВИДЕО)

Методът на производство и механизмът на действие на продукта са патентовани в повече от 10 страни по света - ЕО, САЩ, Русия и др.


Проф. д-р Мария Иванова д.м.н. ¹, Д-р Иван Георгиев, дм¹

¹Медицински Университет София, Катедра по медицинска химия и биохимия 

Обект на нашите изследвания е подаграта - заболяване с голяма честота и социална значимост. Патогенетичните механизми на кристалообразуването не са напълно уточнени, с което се обяснява интересът на различни специалисти при това заболяване – физиолози, уролози, химици и др.

На основа на нашите дългогодишни клинично-химични проучвания създадохме препарата Подагрол с нов механизъм на действие за лечение при подагра.

Препаратът има следните основни характеристики:                                                                                                                                        

  • Активно вещество, естер на поливалентен алкохол с висши мастни ненаситени киселини
  • Има определен болкоуспокояващ ефект
  • Не променя aлкално-киселинното равновесие в организма
  • Разтваря кристалите на пикочната киселина по нов механизъм

Продуктът е с естествен произход. Изобретен е от проф. д-р Мария Иванова, дм, Медицински университет - София, България, с над 30 години опит.

Методът на производство и механизмът на действие на продукта са патентовани в повече от 10 страни по света - ЕО, САЩ, Русия и др.

Коментари