Публикация

Каква е разликата между преохлаждане и измръзване

Каква е разликата между преохлаждане и измръзване

Кои са основните фактори, определящи хипотермията и преохлаждането


Измръзването е локализирано поражение, което представлява замръзване на тъканите под кожата на определени места, обяснява д-р Славян Стоилов, специалист по вътрешни болести, алпинист и лекар в десетки международни експедиции. Когато говорим за преохлаждане, тогава трябва да знаем, че се касае за целия организъм. 

Три фактора определят и измръзването, и преохлаждането

Температурата, силата на вятъра, продължителността на въздействие на първите два фактора. Вече се обръща внимание и на силата на вятъра, което е важно за т.нар. субективна температура. Колкото е по-силен вятърът, толкова субективната температура пада под обявената в метеорологичните прогнози. Има специални таблици, които определят при дадена температура и сила на вятъра каква е в действителност температурата, която се усеща.

Коментари