Публикация

Синята коалиция: Без ГМО в детските храни


Много храни с генно-модифицирани организми се продават на българския пазар, обяви Синята коалиция, която разпространи доклад на Националната лаборатория за контрол на ГМО с изследване на храните у нас между 2004 и 2009 г.

За периода проби с над 2 % генетично модифицирани организми са получени при проверка на кренвирши, салами, снаксове, соеви и царевични продукти, вафли и др.

Синята коалиция посочва, че Министерството на здравеопазването не изпълнява задължението си да публикува на страницата си списък с всички разрешени храни, които съдържат генномодифицирани организми.

"Настояваме министърът на здравеопазването и неговите предшественици по най-бързия начин да отговорят защо тази информация липсва. След като всичко е безопасно, защо българските граждани са лишени от тази информация”, каза д-р Ваньо Шарков.

„Искаме по най-бързия начин министърът да отговори защо комисията към неговото министерство, отговаряща за безопасността на храните, съдържащи ГМО, е задължена да подписва декларация за неразгласяване на поверителна информация. Кое е толкова поверително в храните, съдържащи ГМО, след като те са безопасни”, попита още д-р Шарков.

Синята коалиция внася промени в Закона за храните, целящи забрана на влагането на продукти и съставки, съдържащи генно-модифицирани организми, при направата на детските храни. Депутатите настояват да бъде забранено разпространението на хранителни продукти с ГМО в детски ясли, градини, училища, както и продажбата им в близост до такива обекти.

Народните представители от Синята коалиция са на мнение, че обозначителните етикети на храните с ГМО трябва да са в размер, не по-малък от 25 на сто от опаковката и да се продават на отделни щандове.

Министерството на здравеопазването обяви в същото време, че на сайта му е публикувана изчерпателна информация за ГМО и съдържанието им в храните. Тя може да бъде намерена на две места:
http://www.mh.government.bg/health_articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=462&home=true&categoryid=2213

http://www.mh.government.bg/health_articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=395&home=true&categoryid=2217

Съгласно изискванията на Закона за храните и Регламент 1829/2003 на ЕС, през 2004 г.  е създадена Национална лаборатория за контрол на генетично модифицирани храни към столичната РИОКОЗ.

Там се изследват храните в България за наличие на генетично модифицирани организми.

Според нормативната база у нас на етикиране подлежат продуктите, в които има ГМО над 0,9%.

Резултатите се оповестяват на сайта на РИОКОЗ – София град: http://www.sriokoz.com/Default.aspx?evntid=7842.

Там всяка година се публикува и отчет на Националната лаборатория за контрола на ГМО в храните, както и седмичен отчет на изследваните проби и резултатите от тях.

Когато има несъответстващи проби, съответната инспекция ги санкционира с актове и наказателни постановления.

От 2004 г. до края на 2008 г. са проверени 1128 проби. В 75 от тях е установено, че има съдържание на ГМО над 0.9%.

Здравните инспектори са взели и съответните мерки за слагането на етикети върху тези продукти от производителите или вносителите им.

Коментари