Публикация

НОВО! Пренатест Смарт на цена 799 лв.! Най-бърз, най-евтин, най-точен!

От месец януари 2017г. цената на „Пренатест 1” при едноплодна бременност (изследва за наличие на синдром на Даун при плода) вече е на значително по-достъпна цена, като високата точност на изследването и кратките срокове за получаване на резултатите ще се запазят.


След разработването на първия неинвазивен пренатален тест в Европа, лаборатория Лайфкодекс, базирана в Констанц, Германия прави следваща изключително иновативна стъпка в областта на неинвазивния пренатален скрининг, обявявайки успешната процедура по валидирането на нова технология за извършване на анализа, базирана на  количествен PCR (qPCR) –Пренатест Смарт.

Новият метод дава категоричен резултат за наличие на Синдром на Даун при плода и се определя пола на бебето. Приложим е при едноплодна бременност и може да бъде направен от 9-та гестационна седмица на бременността.

Новият Пренатест Смарт представлява най-достъпното финансово решение, като предоставя резултати в най-кратки срокове, гарантирайки същата висока точност, както прилагания до момента метод.

Технологията е сред най-масово прилаганите молекулярно-биологични анализи в клиничната лабораторна практика. При qPCR базирания Пренатест Смарт майчината и феталната ДНК в кръвната проба се разграничават на базата на различни химически модификации (метилиране) в дадени региони на генетичния материал. Тези модифицирани региони се използват като биомаркери за определяне на тризомия 21 при плода. За разлика от досега използваното „масово паралелно секвениране“, при което е необходимо над 4% фетална ДНК, qPCR технологията предоставя резултат при значително по-ниски стойности на феталната ДНК (над 2.4%) в кръвната проба на майката. Това рязко ще намали и случаите, при които е необходимо да се вземе повторна проба, поради недостатъчно количество фетална ДНК.

Клиничното представяне на Пренатест Смарт е оценено чрез проспективно проследяващо клинично проучване, проведено в Германия, съгласно европейските насоки за медицинска диагностика. В него са включени 2200 пациента с едноплодна бременност. Окончателните резултати показват чувствителност и специфичност от 100% за фетална тризомия 21 (синдром на Даун). Това прави метода изключително надежден и подходящ за приложение в клиничната практика в съответствие с международните медицински изисквания.

Концепцията на Пренатест Смарт  притежава потенциала да се превърне в решение за бременни жени от всички рискови групи и възрасти в глобален мащаб.

В момента се извършват по-нататъшни изследвания, които имат за цел в бъдеще да включат и определянето на тризомия 13 (синдром на Патау) и тризомия 18 (синдром на Едуардс) в услугата Пренатест Смарт.

„Нашата Пренатест Смарт технология ще позволи на повече бременни жени да изберат неинвазивния тест като надежден и достъпен пренатален скринингов метод, предоставящ бързи резултати при най-високите стандарти за качество“, добави Майкъл Луц, главен изпълнителен директор на Лайфкодекс. „Тъй като нашият Пренатест Смарт се основава на най-широко използваната платформа в сферата на молекулярната диагностика, той ще може лесно да се интегрира в много лаборатории по целия свят.“

Днес Пренатест е достъпен в повече от 35 страни и се извършва локално в четири лаборатории в Германия и Швейцария. Той е единственият неинвазивен пренатален тест, разработен в Германия от 2010 г., в пълно съответствие с най-високите стандарти за качество и европейската директива за ин витро диагностика.

  • PCR (полимеразна верижна реакция) – Методика от молекулярната биология и медицинската диагностика. Основата, на който е ензимното намножаване (амплификация) на избрани ДНК последователности. При количествения PCR (qPCR) процесът на намножаване на ДНК фрагменти може да бъде проследен в реално време благодарение на използването на флуоресцентни маркери.

Коментари