Публикация

БЛС и Съюзът на медицинските дружества с меморандум за сътрудничество


Българският лекарски съюз и Съюзът на българските медицински дружества ще работят съвместно за повишаване квалификацията на лекарите, развивайки системата на продължаващото медицинско образование.

Това предвижда сключения между тях Меморандум за сътрудничество.

Съюзът на българските медицински дружества ще подпомага БЛС в акредитацията (оценката) на формите на продължителна квалификация на лекарите и ще има активно участие в осъществяването им.

Българският лекарски съюз се задължава да организира, координира, провежда и регистрира продължаващото медицинско обучение на лекарите, регистрира индивидуалните кредити, получени от всеки медик в регистър на лекарите, участвали във формите на продължаващото медицинско обучение.

Двете организации заявяват готовността си за обединяване на усилията, с цел изработване на общи позиции, законодателни инициативи, представяне на общи становища и предприемане на действия пред компетентните органи и заинтересовани лица в  България, както и пред европейски партньори в сферата на професионалната и съсловна дейност на лекарите, за провеждане на здравна реформа в интерес на обществото.

Коментари