Публикация

БЛС настоява да се актуализира спешно бюджетът на касата


Българският лекарски съюз настоява в рамките на един месец да бъде внесено в Народното събрание предложение за актуализиране на бюджета на Националната здравноосигурителна каса и за премахване на лимитите.

На заседание на Управителния съвет съсловната организация е приела становище, в което подчертава още, че не приема частичните и забавени плащания към лечебните заведения. В случай, че тази практика продължи, БЛС ще се включи във всички инициативи на засегнатите свои членове.

Ръководството на лекарския съюз подчертава, че подкрепя желанието на правителството за реформа в здравеопазването.

"Подкрепата ще бъде оказвана, доколкото реформата води до повишаване качеството на медицинското обслужване на населението и подобрява условията на работа и възнагражденията на лекарите", подчертава Българският лекарски съюз.

 

Коментари