Публикация

Промените в Закона за лечебните заведения минаха на първо четене


Парламентът прие на първо четене промените в Закона за лечебните заведения, внесени от Министерския съвет.

 „За” гласуваха 96 депутати,  „против” – 12, „въздържал се” – 10.

С измененията в закона диспансерът отпада като вид лечебно заведение. Вместо диспансери за психични заболявания се създават нов вид лечебни заведения – центрове за психично здраве. В проекта е заложено болниците да осигуряват 24-часов прием.

Предвижда се и да отпадне задължителната акредитация на лечебните заведения за болнична помощ. Те ще подлежат на доброволна акредитация, освен в случаите, когато извършват обучение на студенти, докторанти и специализанти.

„С промените в Закона за лечебните заведения не се изяснява какъв ще бъде статутът на преструктурираните лечебни заведения. Относно диспансерите, България е на път да унищожи нещо, което функционира”, каза от парламентарната трибуна депутатът от ДПС Нигяр Джафер.

Според нея с преструктурирането им ще се отнеме финансов ресурс и е важен въпросът кой ще дофинансира диспансерната дейност.

„Става въпрос за наистина за социално значими болести, засягащи бедните, уязвими слоеве на нашето общество. Психодиспансерите обслужват хора, от които 30% постъпват там с прокурорско решение. 60 на сто от психично болните, които се лекуват в психодиспансерите, са неосигурени”, посочи Нигяр Джафер.

 „Когато говорихме за диспансерите и за създаването на психиатричните диспансери, имаше пълен консенсус за откриването на дневни центрове, които съответстват на съвременните критерии и разбиране за психично здраве и лечението на психиатрично болните. Създаването на такива дневни центрове не е измислено сега”, подчерта председателят на Комисията по здравеопазване д-р Лъчезар Иванов.

„Действително законът не е това, което и аз желая, той има своите пропуски”, призна д-р Лъчезар Иванов. Той призова колегите си да забравят политическите пристрастия и да направят закона по-добър и по-работещ преди второто четене.

Коментари