Публикация

Пациенти с ХОББ искат безплатно лечение 

Пациенти с ХОББ искат безплатно лечение 

Започва широкомащабна информационна кампания „Дишам свободно – 2017“


Лекари и пациенти настояха за напълно безплатно лечение за хората с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) и реимбурсиране на домашната кислородотерапия.

На специална пресконференция днес, посветена на белодробните заболявания, беше дадено началото на широкомащабна кампания „Дишам свободно – 2017“. Целта й е да информира обществото за социалната значимост на хроничните респираторни заболявания, като фокусът е върху астмата и ХОББ.

Инициативата се организира и реализира от Асоциацията на българите боледуващи от астма, ХОББ и алергии, съвместно с Българското дружество по белодробни болести и Българското дружество по алергология.

В рамките на събитието се обсъдиха основните предизвикателства, пред които лекарите специалисти - пулмолози и алерголози, и пациентите са поставени. Участниците се обединиха около мнението, че е необходимо да се приеме и реализира национална програма, гарантираща ранната диагностика и адекватната превенция на хроничните респираторни заболявания. Настояха за облекчаване на достъпа до лечение на хората с тежка астма и за превенция на хроничните белодробни заболявания чрез подобряване качеството на въздуха.

Доц. д-р Ваня Юрукова от Клиничния център по белодробни болести на СБАЛББ „Св. София” и член на Управителния съвет на Българското дружество по белодробни болести, сподели притеснителните тенденции, според които през 2020 г. ХОББ ще стане третата водеща причина за смърт след сърдечносъдовите и онкологичните заболявания. 

По данни, представени от нея, в България близо 15% от населението над 40-годишна възраст страда от ХОББ, като при 50% от пациентите в рискови групи – пушачи, изложени на замърсен въздух, с чести дихателни инфекции и други, подложени на изследване, се поставя диагноза ХОББ. 

ХОББ е заболяване, което ефективно може да бъде контролирано с подходящо лечение и пациентите да живеят нормален и активен живот”, допълни доц. Юрукова. 

Д-р Диана Христова, специалист по клинична алергология, Клиника по клинична алергология към УМБАЛ „Александровска”, подчерта социалната значимост на астмата, от която към момента страдат около 300 милиона души по света, а през 2025 г. броят им се очаква да нарасне със 100 милиона. 

Диана Хаджиангелова, председател на Асоциацията на българите боледуващи от астма, ХОББ и алергии, заяви, че хроничните белодробни заболявания са сред най-разпространените в цял свят, в това число в Европа и у нас и на практика засягат всички възрастови групи – факт, който предопределя и голямата им социална значимост. 

 „Радвам се, че вече няколко години имаме такова добро, ползотворно сътрудничество с медицинските специалисти пулмолози и алерголози, за да подобрим достъпа и лечението на пациентите с астма и ХОББ. Искрено се надявам и българските институции в сектора на здравеопазването да предприемат мерки, които да надградят постигнатото до момента, така че предизвикателствата, които казахме в началото,  да бъдат преодолени. Сред основните ни приоритети за 2017 г. е пациентите с ХОББ да не доплащат за своето лечение и да имат достъп до терапия и специалисти”, подчерта Диана Хаджиангелова.

Коментари