Публикация

Председателят на Асоциацията по телемедицина във Франция и аташето по университетско сътрудничество на френското посолство посетиха Медицински университет – Плевен

Председателят на Асоциацията по телемедицина във Франция и аташето по университетско сътрудничество на френското посолство посетиха Медицински университет – Плевен

Чрез видео те се запознаха с иновативния профил на университета в сферата на роботизираната хирургия, телемедицината и прилагането на високите технологии в обучението – високотехнологична медицинска 3Д маса, 3Д студио за обучение и излъчване на сесии Хирургия на живо


На 17 януари 2017 г. по покана на ректора проф. д-р Славчо Томов Медицински университет – Плевен посетиха проф. Жан-Жак Сегара, аташе по университетско и научно сътрудничество към Посолството на Франция в Р България и Микаел Шальой, Председател на Асоциацията по телемедицина във Франция. Визитата им в университета в Плевен е продължение на инициативата на Посолството на Франция и Френския институт в България, съвместно с Българското национално радио, за провеждане на дебати под надслов „Срещите на бъдещето“. На 16 януари в такъв дебат, посветен на ролята на науката и иновациите за обществото, по националното радио, се включи чл.-кор. проф. Григор Горчев като пионер във въвеждането на роботизираната хирургия и телемедицината в обучението и клиничната практика, заедно с Микаел Шальой, Председател на Асоциацията по телемедицина. В същия ден дебатът продължи пред публика във Френския институт с участието на доц. д-р Добромир Димитров, зам.-декан на Факултет „Медицина“. 
Официалните гости бяха посрещнати в Телекомуникационния ендоскопски център от проф. д-р Славчо Томов, ректор на МУ-Плевен, чл.-кор. проф. д-р Григор Горчев, почетен ректор на висшето училище, и от членове на академичното ръководство. Чрез презентационно видео те се запознаха с иновативния профил и отличителните черти на университета в сферата на роботизираната хирургия, телемедицината и прилагането на високите технологии в обучението – високотехнологична медицинска 3Д маса, 3Д студио за обучение и излъчване на сесии Хирургия на живо. Ректорът демонстрира на гостите връзка на живо с операционната зала в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен. Доцент Димитров показа възможностите на медицинската маса за обучение и предоперативна подготовка на случаи на пациенти. Гостите се запознаха с условията за обучение и развитие на телемедицина на Телекомуникационния център, посещавайки експерименталната операционна зала и виртуалната зала с двата ендотренажора.
Микаел Шальой, Председател на Асоциацията по телемедицина във Франция, представи асоциацията, нейните възможности и цели. Той предложи на ръководството на МУ-Плевен партньорство и сътрудничество в реализирането на съвместни проекти, обмен на студенти и бази данни по телемедицина, както и провеждане на съвместно обучение по телемедицина. Той демонстрира интерактивната платформа по телемедицина на Асоциацията в различни медицински области, към която Медицински университет – Плевен ще се присъедини.

Коментари